Tuotelähtöisestä ajattelusta kohti asiakaslähtöistä toimintatapaa

Markkinoinnissa ollaan painotettu perinteisesti hyvin tuotelähtöistä lähestymistapaa, mutta suuntaus on koko ajan kohti asiakaslähtöisempää toimintatapaa. Tämä toimintatapojen muutos ei ole helppo, vaan vaatii työtä ja ajattelutavan muutosta koko organisaatiolta. Muutos lähtee strategiasta, joka jalkautetaan käytännön tekemiseen.

Asiakas markkinoinnin keskiöön

Suvi on aiemmin kirjoittanutkin blogissamme siitä, mitä asiakaslähtöinen markkinointi tarkoittaa ja kuinka menestyneimmät yritykset ovat rakentaneet tarjoomansa asiakkaiden tarpeiden ympärille. Kaikki lähtee strategiasta ja sen kiteyttämisestä sekä asiakasymmärryksen rakentamisesta, jonka jälkeen eri työkaluilla päästään viemään uutta toimintatapaa käytäntöön.

Lue alta kuvaus siitä, kuinka olemme olleet mukana Minun Maatilani -ohjelmistoliiketoiminnan markkinoinnin kehittämisessä tuotelähtöisestä ajattelusta kohti asiakaskeskeistä toimintatapaa.

Case Minun Maatilani

Mtech Digital Solutions Oy:n Minun Maatilani -ohjelmistoliiketoiminnan markkinoinnille haluttiin uusi suunta ja toimintaprosessit tuotelähtöisestä ajattelusta kohti asiakaskeskeistä toimintatapaa. Haasteena oli, miten saada tähän asti vahvasti tuotelähtöinen markkinointikulttuuri käännettyä tekemisen prosessien lisäksi myös henkilöstön ajatuksissa ja millä askelmerkeillä tämä jalkautettaisiin toimintaan.

”Kupli on auttanut tiimiämme asiakaslähtöisen markkinoinnin rakentamisessa aina strategian kiteyttämisestä jalkauttamiseen käytännön viikkotason tekemiseen. Kuplin tiimi toimii erittäin asiakaslähtöisesti ja toi meille heti alusta lähtien myös konkreettisia työkaluja mukaan prosessiin. Kuplin tiimin avulla saimme myös konkreettisia työkaluja nykyaikaisen monikanavaisen sisältömarkkinoinnin toteuttamiseen.” kertoo Mtech Digital Solutions Oy:n markkinointipäällikkö Pirkko Soini.

”Workshopit ovat olleet tiiviitä ja osallistavia, ja niissä tiimimme on laitettu ajattelemaan ja työstämään asioita itse. Workshopien jälkeen saimme selkeät yhteenvedot ja ehdotukset next step:hin. Kupli on ollut tukenamme markkinointitiimimme ymmärryksen laajentamisessa ja muutoksen eteenpäinviemisessä konkreettisin askelin.”

Yhteistyön tuloksena olemme kiteyttäneet strategian, luoneet ostajapersoonat, inbound-ostopolun ja tehneet digikampanjoinnin suunnittelua ja toteutusta. Lisäksi olemme antaneet konkreettisia työkaluja sisältömarkkinoinnin käytännön tekemiseen.

Iso kiitos antoisasta yhteistyöstä Pirkko ja koko Minun Maatilani -markkinointitiimi!

Kupli on kumppani asiakaslähtöisen markkinoinnin suunnittelussa ja toteuttamisessa. Ota yhteyttä niin keskustellaan lisää!

 

Mari Orpana


Mari Orpana

mari.orpana@kupli.fi
+358 40 480 3882

Tilaa kooste kuukauden parhaista blogiteksteistä suoraan sähköpostiisi:


Tilaa Kuplin uutiskirje suoraan sähköpostiisi: