Työkalut asiakaslähtöiseen markkinointiin

Markkinoinnissa lähdetään helposti miettimään viestejä siitä näkökulmasta, mitä itse halutaan kertoa. Tärkeää on kuitenkin muistaa asiakkaan näkökulma, eli mitä hän etsii ja haluaa kuulla teistä. Asiakaslähtöiseen markkinointiin on monia hyviksi havaittuja työkaluja, jotka auttavat käytännön tekemisessä.

Ostajapersoonat työkaluna

Markkinointisuunnitelmaa laadittaessa potentiaaliset asiakkaat jaetaan usein segmentteihin, joille määritellään ne tuotteenne tai palvelunne, joista he ovat kiinnostuneita. Tietenkin määritellään myös asiakkaisiin itseensä liittyviä tietoja, kuten ikähaarukka, sijainti jne. Meillä Kuplilla markkinointisuunnitelmiin liitetään usein ostajapersoonat, jotka ovat ikään kuin esimerkkejä näistä tärkeimmistä kohderyhmistä.

Ostajapersoonassa kiteytyy koko kohderyhmä yhteen ideaaliasiakkaaseen. Hänelle luodaan henkilöllisyys ja persoonallisuus: mitä hän tekee työkseen, missä asuu, mistä asioista on kiinnostunut yleisesti ja teidän tarjoomassanne, mitkä ovat hänen motiivinsa jne. Ostajapersoonille kannattaa luoda myös ostopolut, joilla määritellään, miten he ihannetilanteessa löytävät luoksenne: mistä markkinoinnin kanavista heidät voi tavoittaa ja millaiset sisällöt heihin purevat.

Ostajapersoonista ja heidän poluistaan päästään takaisin alkuperäiseen aiheeseen, sillä juuri ne auttavat katsomaan markkinoinnin viestejä asiakkaan kantilta. Sisältöjä suunnitellessa otetaan huomioon se, mitä asiakkaanne tarvitsevat missäkin vaiheessa ostopolkuaan, ja sisällöt luodaan vastauksiksi heidän kysymyksiinsä ja ongelmiinsa. Sisältösuunnitelmaan voidaankin tällöin merkitä, kenelle ostajapersoonista tuleva sisältö (somepostaus, blogiartikkeli, mainos jne.) tehdään.

Sisältöstrategia ja sisällöntuottajan käsikirja

Ostajapersoonat ja heidän ostopolkunsa voidaan luoda osana markkinointi- tai sisältöstrategiaa, joissa markkinointia toki määritellään laajemminkin. Varsinkin sisältöstrategiassa päästään pureutumaan tarkasti siihen, mistä kanavista ja minkä tyyppisillä sisällöillä ostajapersoonia lähdetään lähestymään.

Sisältöstrategia voidaan siirtää käytännön tasolle vielä voimakkaammin luomalla sisällöntuottajan käsikirja. Se on hyvä pohja markkinoinnin sisällöntuottajille erityisesti silloin, kun heitä on useita. Käsikirjassa määritellään yhteiset linjaukset sille, millaisia sisältöjä millekin ostajapersoonalle luodaan kuvia ja tone-of-voicea myöten.

Kysy asiakkaalta ja asiakaspalvelijalta

Miten sitten päästä kiinni asiakkaan kipupisteisiin aivan alun alkaen? Asiakkaan näkökulmaa ja hänen pohtimiaan kysymyksiä voi lähteä selvittämään yksinkertaisesti kysymällä suoraan kohderyhmiltä. Myös tiiviisti asiakkaan kanssa tekemisissä olevilla työntekijöillänne varmasti on jo valmiiksi käsitys siitä, mikä asiakkaita askarruttaa useimmiten ja mitä he tarvitsevat. Markkinointi ei siis saa mennä omaan umpioonsa, vaan sen on seurattava tarkkaan sitä, mitä varsinaisessa liiketoiminnassa tapahtuu.

Yhteistyö asiakaspalvelun ja myynnin kanssa on siis ehdottoman tärkeää. Kun vastaukset heiltä usein kysyttyihin kysymyksiin löytyvät suoraan markkinointisisällöistänne, helpottuu kollegoidesi työ huomattavasti, ja asiakkaanne löytää teidät entistä helpommin itse.

Kupli on monipuolinen ja osaava kumppani asiakaslähtöisen markkinoinnin suunnitteluun ja toteutukseen. Ota yhteyttä, niin käydään läpi, miten teidän markkinointinne saataisiin seuraavalle tasolle!

Tiia Moilanen

Tiia Moilanen
Markkinoinnin suunnittelija
tiia.moilanen@kupli.fi

Tilaa Kuplin uutiskirje suoraan sähköpostiisi:


Tilaa Kuplin uutiskirje suoraan sähköpostiisi: