Taitava työnantajabrändin rakentaminen helpottaa rekrytointeja tiukassa kilpailutilanteessa, mutta tuloksiin pääseminen vaatii pitkäjänteistä työtä. Jotta alan parhaat osaajat kiinnostuisivat juuri teidän yrityksestänne työpaikkana, on heidän mielikuvansa teistä oltava kunnossa.

Talouden lähtiessä nousuun on Suomessakin vastikään kuultu uutisia työvoimapulasta tietyillä aloilla. Poikkeustilasta selviytyminen on vaatinut työntekijöiltä valmiutta ajatella elämänsä suunta kenties kokonaan uudelleen ja saanut vaihtamaan alaa. Tilanteen helpottuessa on työnantajien aika houkutella osaajat työhön joko kilpailijoilta tai kokonaan toisilta aloilta. Samalla on pidettävä kiinni nykyisistä työntekijöistä, jotka alkavat katsella ympärilleen avoimien työpaikkojen lisääntyessä.

Suunnitelmallinen työnantajabrändin rakentaminen

Parempi myöhään kuin ei milloinkaan -sanonta pätee myös työnantajabrändin rakentamiseen. Hyvän mielikuvan luomiseksi voi tehdä muutakin kuin pitää kiinni työntekijöiden hyvinvoinnista, nimittäin työnantajabrändäystä voi tehdä siinä, missä yrityksen muutakin brändäystä tehdään asiakkaiden suuntaan.

Jos organisaationne on hyvä työnantaja ja teillä on hyvä olla töissä, kannattaa näitä asioita viestiä ulospäin markkinoinnin ja viestinnän keinoin, jotta muutkin tulisivat niistä tietoisiksi. Työnantajabrändäys otetaan huomioon markkinoinnin strategiaa luodessa ja keinot määritellään markkinointisuunnitelmassa. Mukaan on mahdollista ottaa myös työntekijälähettilyys, jonka kautta työntekijät voidaan saada mukaan rakentamaan mielikuvia.

Kun työnantajabrändin rakentamiseen on valittu harkitut linjaukset, keinot ja kanavat, on tekeminen helpompaa ja tuloksekkaampaa kuin suunnittelematon toiminta. Suunnitteluun on hyvä ottaa mukaan myös markkinoinnin ammattilaisia, joilla on kokemusta asiasta. Samoin on ehdottoman tärkeää kuunnella työntekijöitä itseään.

Sanoma julki ihmisten kautta

Parasta on, jos organisaatio uskaltaa päästää työntekijät ääneen markkinointikanavissa, oli sitten kyse organisaation kanavista tai työntekijöiden omista kanavista (työntekijälähettilyys). Näkyvyys organisaation kanavissa ei välttämättä tarkoita sitä, että esim. jokin sosiaalisen median kanava annettaisiin kokonaan työntekijän haltuun (näitä ns. take overeita kyllä tehdään), vaan työntekijöitä voi nostaa esille tietynlaisissa julkaisuissa sosiaalisessa mediassa, verkkosivuilla tai vaikkapa lehtiartikkeleissa.

Todellisten ihmisten esille nostaminen ja heidän aidot kokemuksensa ovat aina mielenkiintoisempia kuin persoonattomasti toistellut fraasit yrityksen arvoista tai vakuuttelut siitä, että työntekijät ovat tyytyväisiä ja avoinna olevia paikkoja kannattaa varmasti hakea.

Kupli on kokenut kumppani toimivan markkinointistrategian ja -suunnitelman luomiseen myös työnantajabrändin rakentamisen osalta. Lue tarkemmin strategisen markkinoinnin palveluistamme ja ota yhteyttä!

Tiia Moilanen

Tiia Moilanen
Digital Marketing Coordinator
tiia.moilanen@kupli.fi

Tilaa kooste kuukauden parhaista blogiteksteistä suoraan sähköpostiisi: