Työnantajamielikuvan kehittäminen on ehdotonta, kun kilpailu alan parhaista osaajista käy kuumana. Yritysten on tuotava aktiivisesti esille kuvaa siitä, millaista työ yrityksessä on ja miksi pitäisi hakea juuri heille. Näin saadaan liikkeelle juuri oikeat alan ammattilaiset ja myös passiiviset hakijat. Mitä keinoja mielikuvan kehittämiseen on?

Työnantajamielikuvan kehittäminen lähtee liikkeelle ihmisistä

Positiivisen työnantajamielikuvan luominen ja kehittäminen lähtee liikkeelle luonnollisesti hyvästä työpaikasta ja työyhteisöstä. Kun asiat ovat sisäisesti kunnossa, on niistä helpompi lähteä viestimään ulospäin. Tällöin työntekijätkin saadaan mukaan toimintaan.

Yrityksen markkinointi ja viestintä ovat yleensä päävastuussa työnantajamielikuvan kehittämisestä. Mielikuvamarkkinoinnilla pyritään tuomaan kohderyhmien tietoisuuteen sitä, kuinka hyvä juuri meillä on tehdä töitä ja miksi meille kannattaa hakea. Tähän ei riitä pelkkä satunnainen kuva tyky-päivästä, strategiaan pohjautuva suunnitelmallinen markkinointi takaa paremman tavoittavuuden ja monipuolisuuden.

Kohderyhmien käyttämien markkinointikanavien etsiminen ja sen selvittäminen, millaista tietoa he tarvitsevat yrityksestänne hakeakseen teille, on tärkeää suunnittelutyössä. Kun nämä asiat ovat tiedossa, osuu markkinointinne maaliinsa varmemmin kuin mutulla tehty mielikuvan luominen.

Aktiiviset kanavat vaikuttavat mielikuvaan

Sosiaalisen median kanavat ja yrityksen sivustolla oleva aktiivinen yritysblogi ovat erinomaisia keinoja työnantajamielikuvan kehittämiseen. Vaikka ette olisikaan tavoittaneet mielikuvamarkkinoinnillanne etukäteen kaikkia alan osaajia, tarkistavat heistä monet digikanavienne sisällön heti työpaikkailmoituksenne nähdessään.

Aktiivisesti päivittyvät kanavat ja niillä oleva asiantunteva sisältö alanne asioista antavat uudelle kävijälle yrityksestä heti dynaamisen kuvan. Tässä vaiheessa prosessia on tärkeää myös huolehtia oman verkkosivujenne rekrytointiosuuden informatiivisuudesta ja ajantasaisuudesta. Hakijoiden ja avoimesta paikasta tiedustelevien osaajien kanssa käytävä kommunikointi on äärimmäisen tärkeää, mutta kuten aiemmin olemme kirjoittaneet, ei työnantajamielikuva koostu pelkästä rekrytointiviestinnästä.

Työnantajamielikuvan kehittäminen on myös tunnettuuden lisäämistä

Vaikka yrityksen tietyn markkinointikanavan pääasiallisena tehtävänä olisikin juuri työnantajamielikuvan kehittäminen, ei kannata unohtaa yrityksen oman toimialan esille tuomista. Kun tavoitatte kanavassa uusia käyttäjiä, on heidän saatava nopeasti selville, millä alalla teette työtä ja millaisia osaajia teille useimmiten kaivataan.

Työnantajasta viestittäessä pidetään lujasti esillä myös se, kuinka yritys ja sen työntekijät ovat perillä oman alansa asioista. Nyt päästäänkin takaisin aiemmin mainittuihin ihmisiin, joista kaikki lähti liikkeelle. Oman työpaikkansa asioista aktiivisesti kertovat ja omissa kanavissaan alansa asiantuntijaroolissa esiintyvät työntekijänne eli työntekijälähettiläät ovat kultaakin kalliimpia työnantajamielikuvan rakentamisessa. Eikä kannata unohtaa asiakkaidenne ja yhteistyökumppaneidenne julkisten positiivisten palautteiden mahtia!

Mielikuvan ylläpito on jatkuvaa työtä

Vaikka työnantajamielikuva olisi kerran saatu korkealle tasolle, ei se pysy siellä automaattisesti aina. Työtä on tehtävä jatkuvasti: pysyttävä ajassa niin oman alan kuin markkinointikanavienkin trendien suhteen. Myös nykyisten työntekijöiden tyytyväisyydestä on pidettävä huolta.

Kaipaako yrityksenne työnantajamielikuvan kehittäminen boostausta? Kupli on kokenut osaaja niin digimarkkinoinnissa kuin työnantajabrändien luomisessa ja kehittämisessä. Lue palvelustamme tarkemmin ja ota yhteyttä!

Tiia Moilanen
Digital Marketing Coordinator
tiia.moilanen@kupli.fi

Tilaa kooste kuukauden parhaista blogiteksteistä suoraan sähköpostiisi: