Työntekijälähettilyys vahvistaa työnantajabrändiä

Nykyään puhutaan paljon siitä, että työnantajan on houkuteltava potentiaalisia työntekijöitä. Työpaikan täytyy oikeasti erottua kilpailijoistaan – aivan kuten työntekijän työpaikkaa hakiessaan!

Työnantajabrändillä tarkoitetaan sitä mielikuvaa, joka ihmisillä on yrityksestä tai organisaatiosta työpaikkana. Monilla aloilla on tällä hetkellä työvoimapula, minkä vuoksi henkilöstön saaminen on vaikeampaa. Pitkäjänteinen ja onnistuneesti rakennettu työnantajabrändi voi parhaimmillaan helpottaa rekrytointeja tiukassa kilpailutilanteessa. Jotta alan parhaat osaajat kiinnostuisivat juuri teidän yrityksestänne tai organisaatiostanne työpaikkana, on mielikuva ja käsitykset työstä ja työnantajasta oltava kunnossa.

Haasteena voi olla, se että monilla potentiaalisilla työntekijöillä ei ole välttämättä mitään mielikuvaa tietystä yrityksestä tai organisaatiosta työpaikkana. Sen takia systemaattinen työnantajabrändin rakennus kannattaa!

Työntekijälähettilyyttä voi tehdä monella tapaa

Työntekijälähettilyydessä organisaation työntekijä toimii oman työnantajansa lähettiläänä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa omilla kasvoillaan – omilla henkilökohtaisilla tileillä tai yrityksen tileillä. Työntekijälähettilyys auttaa usein kehittämään työnantajabrändiä.

Työntekijälähettilyyttä voi tehdä esimerkiksi niin, että valitaan vuoroviikot, jolloin aina yksi vapaaehtoinen ottaa haltuun esimerkiksi Instagram Storiesin ja kertoo omasta työstään vapaamuotoisesti ja informatiivisesti.

Työntekijälähettilyys perustuu vapaaehtoisuuteen

Tärkein asia on muistaa, että työntekijälähettilyys ei tule pakottamalla, vaan sen täytyy perustua vapaaehtoisuuteen. Siihen toki on suotavaa innostaa ja monet innostuvatkin vasta sitten, kun ovat nähneet ensimmäisten vapaaehtoisten tekemiä sisältöjä! Hyvää työtekijälähettilyyttä ei ole pakottamisen lisäksi myöskään se, jos työnantaja ilmoittaa yksipuolisesti, mitä työntekijän pitäisi jakaa omissa somekanavissaan ja antaa jopa tarkat saatesanat valmiina.

On tärkeää, että yrityksessä tai organisaatiossa on työntekijälähettilyydelle selkeät, yhteiset pelisäännöt sekä mahdollisesti selkeät vuorot ja aikataulut. Parasta on, että lähettilyydessä on mukana vapaaehtoisia, työstään pitäviä ihmisiä! 

Hyödynnetäänkö teillä jo työntekijälähettilyyttä?

Suvi Asikainen

Suvi Asikainen
Asiakkuudet & myynti
suvi.asikainen@kupli.fi
+358 40 584 6080

Tilaa Kuplin uutiskirje suoraan sähköpostiisi:


Tilaa Kuplin uutiskirje suoraan sähköpostiisi: