AQVA Finland

Laadukkaat sisällöt verkkosivuille

AQVA Finland Oy on suomalainen yritys, joka tarjoaa laajan valikoiman laadukkaita ja tehokkaita ratkaisuja kunnallisveden, kaivoveden sekä järvi- ja meriveden puhdistamiseen. Yritys oli uudistamassa verkkosivustoaan syksyllä 2021 ja tarvitsi asiantuntevia, hakukoneoptimoituja verkkosivutekstejä. Kupli valikoitui kumppaniksi tuottamaan osan tekstisisällöstä uudelle sivulle. Osa teksteistä kirjoitettiin kokonaan uudelleen, osa stilisoitiin.

Lähtökohdat projektille

AQVA Finlandin tavoitteena on saada uusista verkkosivuista sellaiset, että ne puhuttelevat kohderyhmiä. Tämä vaati uusia, myyviä ja ymmärrettäviä tekstejä verkkosivuille.

Mitä tehtiin ja miksi?

AQVAlla oli avainsana-analyysi tehtynä, ja Kupli tuotti osaan sovituista sivuista kokonaan uudet tekstit, kun taas osaan tehtiin pelkästään stilisointi ja optimointi. Kaikille käsitellyille sivuille laadittiin myös verkkosivun title, määriteltiin metakuvaus sekä artikkelikuvan vaihtoehtoinen teksti.

Näin etenimme yhteisessä projektissa

Käytännössä aloitimme yhteistyön aloituspalaverilla, jossa käytiin läpi yrityksen tone-of-voice sekä toiveet ja aikataulu läpi. Sen jälkeen Kupli tuotti yhden esimerkkitekstin, jota viilattiin yhdessä, jotta varmistettiin tyylin olevan oikeanlainen. Tämän jälkeen Kupli tuotti loput verkkosivutekstit, joihin tehtiin vielä tarvittavat muokkaukset asiakkaan kommenttien perusteella.

Lopputulos: uudet, raikkaat ja asiakasta puhuttelevat tekstit sivulle!

Yhteistyöstä sanottua

”Yhteistyö oli sujuvaa ja saimme tekstit sovitussa aikataulussa. Sisällöntuottaja pääsi hyvin sisälle haastavaan aihealueeseen.”

– Nella Vuoksio, AQVA Finland Oy

Suvi Asikainen

Kerron mielelläni lisää!

Suvi Asikainen

Osakas, KTM
Asiakkuudet & myynti
suvi.asikainen@kupli.fi
+358 40 584 6080

Katso myös muita töitämme