Elämäni Sankari

Kampanjasuunnittelu Koti on tärkein -kampanjalle

Elämäni Sankari ry on vuodesta 1998 toiminut uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton ehkäisevän päihdetyön asiantuntijajärjestö, joka tekee kohtaavaa työtä pääosin kouluissa ja oppilaitoksissa aina alakoulusta toiselle asteelle. Koti on tärkein on Elämäni Sankari ry:n vuoden 2021 kampanja, jonka tavoitteena oli nostaa esille kodin merkitystä lasten ja nuorten elämässä.

Elämäni Sankari kaipasi markkinoinnin kumppania luomaan kampanjasuunnitelmaa ja sparrailemaan ideoita, jolloin Kupli valikoitui kumppaniksi.

Näin etenimme yhteistyössä

Etenimme yhteistyössä työpajametodilla. Suunnitteluvaiheessa pidimme kaksi työpajaa, joiden välillä ja jälkeen Kupli työsti kampanjasuunnitelmaa eteenpäin. Kampanjasuunnitelman valmistuttua alkuvuodesta 2021 asiakas lähti itse toteuttamaan kampanjaa. Kokonaisuuteen kuului kaksi sparraustapaamista kampanjavuoden aikana.

Kampanjan kokonaisuuden ideointi ja suunnittelu

Asiakkaalla oli jo itsellään mielessä raamit ja pääsisällöt kampanjalle, mutta lähdimme yhteistyössä täsmentämään ja ideoimaan niitä pidemmälle.

Kampanjan ytimessä oli vahvasti video, mutta suunnitteluvaiheessa mietimme yhdessä, millaisia muita sisältöjä kampanjaan tulee, ja miten ne toteutetaan eri kanavissa, jotta saadaan mielenkiintoinen, kohderyhmään vetoava kokonaisuus.

Konkreettinen mainontakalenteri

Kampanjasuunnitelman lisäksi loimme lisäksi konkreettisen mainontakalenterin, johon kirkastettiin kanavat, erilaiset mainostyypit kanavissa, mainosten sijoittelu ja budjetti mainoksittain.

Sparraustapaamiset vuoden aikana

Tämän tyyppisissä yhteistöissä säännöllinen sparraus on tärkeää, vaikka asiakas toteuttaisi itse päivittäistä sisältöä. Sparraustapaamiset pidettiin maaliskuussa ja syyskuussa. Niissä käytiin läpi sen hetkistä tilannetta, ja Kupli konsultoi tarvittavissa käytännön asioissa.

Yhteistyöstä sanottua

”Olimme tyytyväisiä yhteistyöhön Kuplin kanssa. Tapaamiset toteutuivat suunnitellusti ja työskentely oli lämminhenkistä. Saimme alussa tukea suunnitteluun ja matkan varrella apua tarvitsemissamme asioissa.”

– Veera von Hertzen, Elämäni Sankari ry

Suvi Asikainen

Kerron mielelläni lisää!

Suvi Asikainen

Osakas, KTM
Asiakkuudet & myynti
suvi.asikainen@kupli.fi
+358 40 584 6080