Energiavirasto

Strategian kuvitus

Energiavirasto kaipasi tekijää kokoavalle kuvituskuvalle viraston uudistuneen strategian toiminta-ajatuksesta, painopisteistä, arvoista ja visiosta. Kuvasta haluttiin saavutettava ja graafisten ohjeiden mukainen.

Kuvitusprojekti käynnistettiin yhteisellä workshopilla, jossa käytiin läpi erilaisia kuvitustyylimahdollisuuksia sekä kuvituksen sisältöä. Tämän jälkeen Kupli esitteli ensimmäisen vedoksen ja kommentointikierrosten perusteella kehitettiin kuvitusta eteenpäin.

Lopputuloksena oli selkeä ja havainnollistava kuva Energiaviraston strategiasta vuoteen 2030.

Kerron mielelläni lisää!

Suvi Asikainen

Osakas, KTM
Asiakkuudet & myynti
suvi.asikainen@kupli.fi
+358 40 584 6080