Markkinoinnin kumppanuus

Yhteistyön lähtökohdat

Vantaan Flamingossa sijaitseva Flamingo Spa kylpylä tarvitsi yhteistyökumppanin monipuoliseen markkinoinnin tekemiseen brändin luomisesta aina myynnin tukemiseen. Pitkien rajoitusten jälkeen toimintaa haluttiin nostaa esille uudella tavalla ja yleisöt tavoittaa entistä laajemmin. Kupli valikoitui kumppaniksi yhteiseen suunnitteluun ja tekemiseen.

Lisää suunnitelmallisuutta markkinointiin

Flamingo Spa kylpylällä oli jo määriteltynä markkinoinnille raamit strategian muodossa. Strategiaa lähdettiin viemään kohti käytännön toteutusta luomalla selkeä markkinointisuunnitelma ja määrittelemällä painopisteet tekemiselle. Suunnitelmallisuus oli asia, jota asiakas halusi lisää markkinointiinsa, ja siinä ollaankin onnistuttu hyvin selkeiden yhteisten prosessien avulla.

Jatkuvaa kehittämistä yhdessä tekemällä

Jotta yhteistyö sujuisi ja markkinoinnin tuloksia päästäisiin vertaamaan myynnin tavoitteisiin ja tuloksiin, tapaamme säännöllisesti käyden läpi sekä mennyttä että tulevaa. Lisäksi tietenkin viestimme aktiivisesti myös tapaamisten välillä. Yhteistyö on ollut toimivaa ja markkinointia ollaan saatu kehitettyä uuteen, entistä enemmän digimarkkinointiin painottuvaan suuntaan.

Kupli vastaa käytännön suunnittelusta

Kupli toteuttaa joka kuukaudelle tarkan julkaisusuunnitelman eri markkinointikanaville. Suunnitelma koskee tiettyjä sosiaalisen median kanavia, some- ja Google-mainontaa, vaikuttajamarkkinointia, ohjelmallista ostamista, uutiskirjeitä, printti- ja äänimainontaa jne. Yhteistyön kuluessa olemme toteuttaneet myös pienempiä projekteja, kuten someohjeistuksen ja Funpark by Flamingo Spa – sisäleikkipuiston visuaalisen ilmeen (logo, värit, fontit).

Suunnittelun lisäksi Kupli vastaa pääosin mm.:

  • Google- ja somemainonnan viemisestä käytäntöön
  • graafisesta suunnittelusta
  • printtiaineistojen luomisesta
  • äänimainonnan teksteistä
  • vaikuttajamarkkinoinnin koordinoinnista

Flamingo Spa vastaa itse esimerkiksi orgaanisen somen pyörittämisestä ja uutiskirjeistä sekä osasta graafista suunnittelua ja printtiaineistoja.

Tulokset ovat olleet hyviä ja myynti vetää

Yhteistyön tulokset Flamingo Spa kylpylän kanssa ovat olleet hyviä – näkyvyyttä on saatu nostettua, kanavia aktivoitua ja ennen kaikkea saatu ihmiset löytämään kylpylän monipuolinen tarjonta pitkien rajoitusten jälkeen, minkä kautta myynti on kääntynyt kasvuun. Vaikka panostus on jatkuvassa, suunnitelmallisessa ja laadukkaassa monikanavaisessa tekemisessä, myös yksittäisistä kampanjoista ollaan saatu huipputuloksia.

On ollut upeaa seurata, miten sisältösuunnitelmat eri kanaviimme ovat toteutuneet hyvässä etukenossa, enää emme elä markkinointitekemisessä ad hokkien ja jatkuvan kiireen tunteen keskellä. Kaikki tulee tehtyä, kuten on suunniteltu, ja aikataulussa.

Kupli kuuntelee meitä ja käymme luontevaa, yhteistä sparrailua myös tulevaisuuden markkinointivisioista. Tämä on minulle tärkeää. Olen ollut todella tyytyväinen valintaani.

– Sanna Himberg, toimitusjohtaja, Flamingospa Oy

Kaupallinen yhteistyö TikTokissa

Tavoitteena brändin tunnettuuden vahvistaminen kohderyhmien keskuudessa 

Relevanttien vaikuttajien hyödyntäminen on tärkeässä asemassa Flamingo Spalla. Brändin tunnettuutta kohderyhmien keskuudessa saatiin vahvistettua ilman sponsoroitua mainontaa TikTokissa esimerkiksi kampanjalla, jossa somevaikuttaja Mikael Renwall esitteli oman kylpyläpäivänsä monipuolisesti.

Näyttökerrat 72,2 k
Kommentit 67
Tykkäykset 6593
Jaot 50
Suosikkeihin tallennus 153

@mikaelrenwall

Jatkoa kohti mennään koko ajan kehittäen, hyvin käynnistyneen kumppanuuden merkeissä!

Valokuvat: Flamingo Spa

Suvi Asikainen

Kerron mielelläni lisää!

Suvi Asikainen

Osakas, KTM
Asiakkuudet & myynti
suvi.asikainen@kupli.fi
+358 40 584 6080