JusPek Oy

Monipuolinen markkinointisuunnitelma saneerausliikkeelle

JusPek Oy on asiakaslähtöinen ja aikaansaava maalaus- ja saneerausliike Helsingissä. Yritys on perustettu vuonna 1994, ja sen ydinosaamista ovat rakentaminen, remontoiminen ja saneeraaminen.

Lähtökohdat projektille

JusPek oli tehnyt aiemmin digimarkkinointia vähän ja vain orgaaniseen sosiaaliseen mediaan keskittyen. Verkkosivusto oli vastikään uudistettu ja markkinoinnin kehittämisestä oltiin kiinnostuneita asiakaskunnan laajentamiseksi, mutta tähän kaivattiin lisätietoa ja suunnitelmallisuutta. Kupli valikoitui kumppaniksi markkinointisuunnitelman tekemiseen.

Markkinoinnin nykytilan kartoitus

Lähdimme liikkeelle auditoinnilla, jossa Kupli selvitti JusPekin nykyisten markkinointikanavien tilan ja antoi vinkkejä niiden hiomiseen. Lisäksi tehtiin kilpailijavertailu, jotta tiedettäisiin, mitä yrityksen pahimmat kilpailijat tekevät markkinoinnin saralla.

Suunnittelu workshopien pohjalta

Markkinointisuunnitelman laatimiseksi Kupli veti JusPekille kaksi tiivistä workshopia, joissa käytiin läpi Kuplin valikoimia mahdollisuuksia toteuttaa yrityksen markkinointia niin digitaalisesti kuin esim. katukuvassa näkyen. Näistä mahdollisuuksista päätettiin ottaa käyttöön sellainen sekoitus, jolla kohderyhmät tavoitetaan parhaiten. Tietenkin määrittelimme myös, miten JusPek voisi erottautua kilpailijoistaan, joiden markkinointiin oli perehdytty aiemmassa vertailussa.

Ostajapersoonat apuna suunnittelussa

Kohderyhmät määriteltiin ostajapersoonien avulla, jotta ymmärtäisimme mahdollisimman hyvin kohderyhmiin kuuluvien tarpeet ja voimme suunnata viestimme suoraan vastauksiksi heidän kysymyksiinsä. JusPekin tapauksessa otettiin yhtenä ostajapersoonana huomioon myös potentiaaliset työntekijät, sillä alalla kilpailu hyvistä osaajista on kovaa.

Markkinointisuunnitelmaan kuului myös 12 kuukauden sisältösuunnitelma.

Suunnitelmien pohjalta JusPek voi lähteä toteuttamaan markkinointia jatkossa joko itse tai ulkoistaen.

Suvi Asikainen

Kerron mielelläni lisää!

Suvi Asikainen

Osakas, KTM
Asiakkuudet & myynti
suvi.asikainen@kupli.fi
+358 40 584 6080

Katso myös muita töitämme