Kommunikointikeskus Kipinä Oy – Kippin

Uuden tuotteen markkinoinnin suunnittelu asiakaslähtöisesti

Kommunikointikeskus Kipinä eli Kipinäkeskus tarjoaa asiakkailleen monipuolisia kommunikoinnin ja kielen kehityksen tukemiseen tarkoitettuja materiaaleja sekä apuvälineitä. Se järjestää myös innostavia ja käytännönläheisiä koulutuksia sekä valtakunnallisesti että verkossa.

Projektin lähtökohdat

Kommunikointikeskus Kipinä Oy oli kehittänyt englannin kielen opetuksen ensimetreille leikillisyyteen ja toiminnallisuuteen perustuvan Kippin Early Language Learning -oppimateriaalin. Kupli otti kopin Kippinin markkinoinnnin suunnittelusta, jotta tuotteen markkinointi olisi alusta alkaen suunnattu ja mitoitettu oikein.

Kohderyhmien tarpeet selvitettiin

Projekti startattiin yhteisellä tapaamisella, jonka jälkeen Kupli kartoitti tuotteen kohderyhmien tarpeita verkkokyselyn avulla. Kyselyn lisäksi haastattelimme puhelimitse muutamaa kohderyhmien edustajaa, jotta ymmärtäisimme heidän tarpeensa ja ostokäyttäytymisensä mahdollisimman hyvin.

Ostajapersoonat suunnittelun lähtökohtana

Kohderyhmät ovat tärkeä osa markkinoinnin suunnittelua, siksi saatujen vastausten purkamisen jälkeen loimme yhteisessä workshopissa Kippinille kolme ostajapersoonaa, joille markkinointia voidaan jatkossa kohdentaa.

Ostajapersoonille määrittelimme henkilökohtaisten demografisten tietojen lisäksi markkinoinnin kannalta olennaiset asiat, kuten sen, mitkä ovat kunkin ongelmat, jotka Kippin voi ratkaista, mistä markkinointikanavista ostajapersoonat tavoitetaan, ja millä myyntiargumenteilla heidät vakuutetaan. Jokaisella ostajapersoonalla on myös ostopolku, joka kuvaa sitä, miten hänet voidaan käytännössä tavoittaa markkinoinnin avulla.

Polku toteutusta kohti

Ostajapersoonien varaan perustuikin loppuosa markkinoinnin suunnittelusta: tavoittamisen keinot ja kanavat valittiin kohderyhmän mukaisesti. Markkinoinnille asetettiin selkeät mittarit ja tavoitteet, jotka perustuivat liiketoiminnan tavoitteisiin.

Yhteistyö eteni workshopien muodossa, tapaamisten välissä Kupli kehitti omaa ehdotustaan suunnitelmaksi oman kokemuksensa ja Kipinäkeskuksen toiveiden mukaisesti. Viimeisessä tapaamisessa annettiin lisäksi ohjeistusta tiettyjen markkinoinnin kanavien käyttöön sekä mm. sisältösuunnitelman laatimiseen.

Markkinointisuunnitelman pohjalta Kommunikointikeskus Kipinä voi ryhtyä toteuttamaan markkinointia joko omin voimin tai ulkoistaen.

Yhteistyöstä sanottua

”Meidän näkökulmastamme yhteistyö on ollut sujuvaa ja joustavaa, olemme voineet luottaa siihen että sovitut asiat tapahtuvat sovitussa aikataulussa ja yhteistyön avulla olemme päässeet hyvään alkuun Kippinin markkinoinnin kanssa. Pienenä yrityksenä rajallisin resurssein meille on ollut arvokasta se, että olemme saaneet toimintaamme kumppanin, jolle tuote tulee tutuksi ja jolle voimme jatkossa ulkoistaa myös markkinoinnin toteutusta.”

-Amanda Saarinen, Kipinäkeskus

Suvi Asikainen

Kerron mielelläni lisää!

Suvi Asikainen

Osakas, KTM
Asiakkuudet & myynti
suvi.asikainen@kupli.fi
+358 40 584 6080

Katso myös muita töitämme