Mtech Digital Solutions

Tuloksia kahden liiketoimintakokonaisuuden kanssa

Mtech Digital Solutions Oy on innovatiivisten digitaalisten ratkaisujen toimittaja ja liiketoiminnan kehittäjä. Mtech toteuttaa ratkaisuja mm. logistiikkaan, reittioptimointiin ja työnohjaukseen, kasvinviljelyyn sekä eläinten rekisteröintiin, hyvinvointiin, terveyteen, jalostamiseen ja ruokintaan. Yrityksen liikevaihto on 12,9 miljoonaa ja se työllistää 129 henkeä.

Yhteistyömme Mtech Digital Solutions Oy:n kanssa alkoi vuoden 2019 alussa. Mtechillä on kaksi liiketoiminnan osa-aluetta (B2B-liiketoiminta ja Minun Maatilani) ja olemme päässeet kehittämään markkinointia näiden molempien liiketoimintakokonaisuuksien kanssa.

Kehittyvä yhteistyö on kumppanuutemme lähtökohta

Keskeistä yhteistyössämme on ollut se, että olemme muuttaneet sen muotoa aina tarpeiden kehittyessä. Tähän liittyy vahvasti se, että haluamme aina tarjota asiakkaillemme ratkaisuja, joista on eniten hyötyä – kun etenemme markkinoinnin suunnittelusta toteutukseen ja aikaa kuuluu myös tarpeet muuttuvat. Tarjoamme ratkaisuja ja teemme toimenpiteitä, joista on eniten hyötyä emmekä esimerkiksi lukitu tiettyyn kuukausipakettiin liian pitkäksi aikaa, jos se ei ole tarkoituksenmukaista.

B2B-liiketoiminnan markkinointistrategia ja -suunnitelma loivat askelmerkit toteutukselle

B2B-liitoimintapuolella yhteistyömme käynnistyi kokonaisvaltaisen markkinointistrategian, -suunnitelman ja sisältösuunnitelman muodossa. Markkinoinnin suunnittelu toteutettiin asiakkaan toiveesta tiiviissä yhteistyössä workshopien muodossa, jotta jatkossa asiakas pystyisi itse tekemään suunnittelua. Suunnittelutyön jälkeen olemme toteuttaneet hakukoneoptimoituja blogitekstejä, toteuttaneet sosiaalisen median kampanjoita ja Google-mainontaa sekä pitäneet kuukausittaisia sparraustuokioita asiakkaan kanssa.

Minun Maatilani – tuotelähtöisestä ajattelusta kohti asiakaslähtöistä toimintatapaa

Minun Maatilani -brändiä lähdettiin rakentamaan asiakaslähtöiseen suuntaan vuoden 2019 alussa. Työ aloitettiin brändin ja ydinviestien kiteyttämisellä. Brändin selkeyttämisen jälkeen pureuduimme tarkemmin asiakasymmärrykseen, sillä fokus muutettiin tuotteista asiakkaaseen. Loimme viisi ostajapersoonaa, joiden avulla asiakkaiden tarpeisiin ja toiveisiin paneuduttiin tarkemmin. Inbound-ostopolku, kanavastrategia ja sisältösuunnitelma veivät työn käytäntöön ja näiden avulla pystytään luomaan asiakaslähtöistä ja aidosti asiakasta kiinnostavaa sisältöä markkinoinnin kanaviin. Myöhemmin olemme toteuttaneet sosiaalisen median kampanjoita Minun Maatilani -ohjelmistokokonaisuudelle.

Yhteistyöstä sanottua

”Yhteistyö on todella joustavaa ja mukavaa. Hommat hoituvat tehokkaasti ja asiantuntevasti. Asiakaspalvelu on ihan huippua ja asiakkaana kokee olevansa tärkeä.”

– Emilia Aikio, Mtech Digital Solutions Oy

“Kupli on auttanut tiimiämme asiakaslähtöisen markkinoinnin rakentamisessa aina strategian kiteyttämisestä jalkauttamiseen ja käytännön viikkotason tekemiseen. Kuplin tiimi toimii erittäin asiakaslähtöisesti ja toi meille heti alusta lähtien myös konkreettisia työkaluja mukaan prosessiin. Kuplin tiimin avulla saimme myös konkreettisia työkaluja nykyaikaisen monikanavaisen sisältömarkkinoinnin toteuttamiseen.

Workshopit ovat olleet tiiviitä ja osallistavia, ja niissä tiimimme on laitettu ajattelemaan ja työstämään asioita itse. Workshopien jälkeen saimme selkeät yhteenvedot ja ehdotukset next step:hin. Kupli on ollut tukenamme markkinointitiimimme ymmärryksen laajentamisessa ja muutoksen eteenpäinviemisessä konkreettisin askelin.”

– Pirkko Soini, Mtech Digital Solutions Oy

Suvi Asikainen

Kerron mielelläni lisää!

Suvi Asikainen

Osakas, KTM
Asiakkuudet & myynti
suvi.asikainen@kupli.fi
+358 40 584 6080

Katso myös muita töitämme