Pexraytech

Toimivuutta digimarkkinointiin auditoinnin ja markkinointisuunnitelman avulla

Pexray Oy on turva-alalle ja teollisuuteen läpivalaisuratkaisuja tuottava ja myyvä yritys, joka markkinoi tuotteitaan nimellä Pexraytech. Pääosa asiakkaista on eri aloille laitteita toimittavia jakelijoita.

Lähtökohdat yhteistyöhön

Pexraytech halusi ryhtyä toteuttamaan digimarkkinointia suunnitelmallisesti syksyllä 2021, kumppaniksi suunnittelutyöhön valittiin Kupli. Markkinointia oltiin kyllä tehty, mutta nyt tavoitteena oli määritellä relevantit kanavat, joista kohderyhmät voitaisiin tavoittaa, ja parhaat keinot tavoittamiseen.

Mahdollisuudet esille auditoinnilla

Kuplin ja Pexraytechin yhteistyö käynnistyi markkinoinnin auditoinnilla ja kilpailija-analyysillä. Auditoinnilla selvitettiin sekä markkinoinnin vahvat kohdat että ne osa-alueet, jotka kaipasivat kehittämistä. Kilpailija-analyysin kautta puolestaan saatiin hyödyllistä tietoa siitä, mistä kilpailijoiden markkinoinnissa kannattaa ottaa opiksi tai päinvastoin.

Suunnittelulla järjestelmällisyyttä

Yhteisten workshopien ja ideointisessioiden tuloksena Kupli laati markkinointisuunnitelman, joka pohjautuu Pexraytechin tavoitteisiin ja käytössä oleviin resursseihin. Huomioon otettiin myös auditoinnin ja kilpailija-analyysin opit.

Teoriasta tekemiseen

Markkinointisuunnitelmaa lähdettiin viemään käytäntöön talvella 2021 markkinoinnin kumppanuuspaketilla, joka sisältää Kuplin puolelta mm. Google Ads -mainontaa, sisällöntuotantoa verkkosivuille ja sosiaaliseen mediaan (LinkedIn ja Facebook), uutiskirjeisiin sekä mainontaa sosiaalisessa mediassa. Lisäksi yhteistyötä tehdään tarvittaessa muilla Kuplin osaamisalueilla.

Yhteistyö on käynnistynyt sujuvasti, ja sen toivotaan tuovan hyviä tuloksia Pexraytechin tunnettuuden lisäämisessä kohdemarkkinoilla!

Suvi Asikainen

Kerron mielelläni lisää!

Suvi Asikainen

Osakas, KTM
Asiakkuudet & myynti
suvi.asikainen@kupli.fi
+358 40 584 6080

Katso myös muita töitämme