Waltti Solutions

Kokonaisvaltainen brändityö

Waltti Solutions on joukkoliikenteen digiratkaisujen edelläkävijä. Yhtiö kehittää uusia ratkaisuja yhteistyössä alan toimijoiden kanssa, jotta Suomessa voidaan matkata modernisti.

Waltti Solutions

Brändiuudistus

Waltti Solutions on joukkoliikenteen digiratkaisujen edelläkävijä. Yhtiö kehittää uusia ratkaisuja yhteistyössä alan toimijoiden kanssa, jotta Suomessa voidaan matkata modernisti.

Lähtökohdat projektille

TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy (LMJ) halusi vaihtaa nimeään sekä kirkastaa brändiään kokonaisvaltaisesti. Tavoitteena oli kirkastaa ydinviestiä ja raikastaa ilmettä sekä miettiä, kuinka kirkastettu brändi viestitään jatkossa sidosryhmille. Tavoitteena oli vahvistaa brändiä yhteistyökumppaneiden sekä potentiaalisten työnhakijoiden keskuudessa.

Mitä tehtiin?

Brändin kehitystyö aloitettiin ensin nimen sparraamisella työpajamuotoisesti alkuvuodesta 2023. Koska Waltti-lippu ja -maksujärjestelmä on yhtiön ydintuote, haluttiin yrityksen nimi muuttaa siihen viittaavaksi. Kupli tuotti nimeä varten kuratoidut ehdotukset, joista Waltti Solutions valikoitui yhtiön uudeksi nimeksi.

Kun uusi nimi oli rekisteröity, lähdettiin kirkastamaan koko uuden Waltti Solutionsin brändi-identiteetti. Toteutimme perusteellisen työn brändin ytimestä ja ilmeestä, joka koottiin lopulta yhdeksi brändiohjeistoksi. Brändiohjeisto kokoaa yhteen brändin ytimen eli sen, mitä brändi on, kenelle ja miten se viestii sekä miltä se näyttää.

Brändiohjeistosta luotiin myös digitaalinen versio, joka helpottaa omistajien ja sidosryhmien brändimateriaalien käyttöönottoa.

Visuaalinen ilme

Logosta suunniteltiin tyylikäs ja raikas. Kulmakivenä logossa on iso W, jota pystytään käyttämään myös ikonimaisesti ilman tekstiä. W kuvaa myös tietä ja oikealla oleva nuoli eteenpäin menemistä, mikä on yksi brändin kulmakivistä.

Värimaailmasta suunniteltiin IT-alan yritykselle sopiva ja houkutteleva, violetti ja tumma violetti pääväreinä. Koko brändi-ilmeessä oli tärkeää huomioida, että se on saavutettava.

Kuvakonseptissa määritettiin kuvakategorioiksi Yhdessä tekeminen, Digitaaliset ratkaisut ja Kestävä liikkuminen. Waltti Solutionsin brändin ytimessä on se, että yhtiö on vakaa toimija, mutta myös innovatiivinen ja dynaaminen. Tämän vuoksi määritettiin myös se, että kuvissa esiintyvien linjojen on hyvä mukailla brändin ydintä. Näin kohteisiin saa mukaan linjoja, jotka ovat liikettä kuvaavia ja dynaamisia. Liike välittyy kuvista vahvasti, sillä se viestii eteenpäin menemistä.

Viestinnässä korostettiin erityisesti matkaamista ja eteenpäin menemistä ja se näkyi kaikissa pääviesteistä sloganista asiakaslupaukseen sekä kuvakonseptiin.

”Waltti Solutions on joukkoliikenteen digiratkaisujen edelläkävijä.

Tarjoamme kehittyvän digitaalisen palvelukokonaisuuden Suomen joukkoliikenteen järjestäjille.

Waltilla meitä vie eteenpäin halu kehittää ja kasvattaa joukkoliikenteen vetovoimaa. Teemme merkityksellistä työtä sujuvan ja kestävän matkustamisen puolesta.”

Sloganiksi valikoituivat: Digiratkaisut teille. / Joukkoliikenteen digiratkaisujen osaaja.

Digiratkaisut teille on Waltti Solutionsin pääslogan. Joukkoliikenteen digiratkaisujen osaaja -slogania käytetään, kun halutaan korostaa erityistä osaamista ja asiantuntemusta alalla.

Digitaalinen brändiohjeisto

Perinteisen pdf-dokumentin lisäksi brändiohjeistosta luotiin digitaalinen versio, jotta eri sidosryhmät saavat helposti brändin uudet tiedot käyttöönsä.

Digitaalisen ohjeiston hyötyinä ovat myös se, että sivustolta löytyy aina ajantasainen tieto ja sieltä saa ladattua materiaaleja käyttöön. Näin vältytään myös kymmenien sähköpostiliitteiden lähettämiseltä ja siltä, että joku tiedosto hukkuu tiedostojen paljouteen.

Digitaaliseen brändiohjeistoon voit tutustua waltti.brandiohjeisto.fi.

Brändityön kokonaisuus

Brändin ydin ja viestintä

 • Brändin ydin ja viestintä
 • Olemassaolon tarkoitus
 • Brändihierarkia
 • Brändin kulmakivet
 • Tavoitemielikuva
 • Persoonallisuus
 • Slogan
 • Ydinviestit
 • Viestinnän tyyli
 • Puheentapa

Graafinen ilme

 • Logo
 • Logon käyttö
 • Värimaailma
 • Typografia
 • Muotokieli
 • Kuvakonsepti
 • Brändiohjeisto
 • Digitaalinen brändiohjeisto

Materiaalit

 • Matkakortti
 • Asiakirjapohjat
 • Somekuvat
 • Roll-up
 • Käyntikorttipohja
 • Teams-taustakuva
 • Bussitarra

Materiaalit ja jalkautus

Kun brändiohjeisto valmistui, suunnittelimme materiaalit, kuten sosiaalisen median kuvakkeet, asiakirjapohjat, roll upin, käyntikortin ja matkakortin vastaamaan uutta ilmettä. Lisäksi suunnittelimme yhdessä askeleet ja aikataulun lanseeraukselle sekä sparrasimme tiedotteen tekemisessä.

“Yhteistyö Kuplin kanssa sujui saumattomasti, joustavasti ja aikataulussa alusta loppuun. Olemme erittäin tyytyväisiä lopputulokseen ja uskomme uudistuneeseen Waltti-brändiin, joka edustaa erinomaisesti visiotamme ja arvojamme.”

– Brändi- ja viestintäpäällikkö Anni Lukkala, Waltti Solutions Oy

Lopputulos:
Digiratkaisut teille.

Uusi raikas Waltti Solutions lanseerattiin toukokuussa 2023!

Lopputulos: Digiratkaisut teille.

Uusi raikas Waltti Solutions lanseerattiin toukokuussa 2023.

Kerron mielelläni lisää!

Suvi Asikainen

Osakas, KTM
Asiakkuudet & myynti
suvi.asikainen@kupli.fi
+358 40 584 6080