Ulota Google-mainonta kattamaan koko ostopolku

Asiakkaan ostopolku kohti ostopäätöstä muodostuu niistä askeleista, jotka asiakas ottaa ennen tuotteen tai palvelun ostamista. Ostopolku on kiinteä osa markkinointistrategiaa ja kun selvitämme asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden ostopolkua, saamme käsityksen markkinoinnin keinoista, joita kannattaa hyödyntää.

Ostopolun mallintaminen säästää potentiaalisesti aikaa ja rahaa, kun taktiset markkinoinnin toimenpiteet kohdistetaan tehokkaisiin kanaviin. Eri mainonnan kanavat toimivat erilaisille kohdeyleisöille eri vaiheissa ostopolkuja.

Google-mainonta tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia ostopolun eri vaiheisiin. Erilaiset kampanjat ja mainosmuodot mahdollistavat asiakkaan tavoittamisen koko ostopolun läpi.

Tietoisuuden kasvattaminen – Google Ads Display- ja videomainonta

Ostamisen ensimmäinen edellytys on herättää kuluttajan mielenkiinto yritystäsi kohtaan. Algoritmi tunnistaa kuluttajan käyttäytymisestä, jos hänellä on esimerkiksi aikeena ostaa auto tai hankkia kalusteita kotiin. Tätä algoritmia hyödyntäen voimme näyttää kuluttajalle Display- ja videomainontaa. Display-mainokset ovat sijoiteltuna Googlen kumppanisivustoille ja erilaisiin sovelluksiin, ja videomainokset näkyvät YouTubessa ”mainoskatkoina”.

Tämän kaltainen mainonta on ennen kaikkea tunnettuutta ja tietoisuutta kasvattavaa mainontaa. Kuluttaja ei välttämättä ole vielä niin sanotusti ostohousut jalassa, mutta mikäli mainos on hänelle osuva, kasvaa hänen tietoisuutensa markkinoilla olevista palveluntarjoajista.

Tietoisuus-vaihe ostopolussa voi olla ajallisesti hyvinkin pitkä. Jos on kyse isosta sijoituksesta tai vaikkapa harvoin ostettavasta kodinkoneesta, voi asiakas kartuttaa tietoa kuukausia.

Harkinta ja vertailu – Google Ads Search, eli hakusanamainonta

Ostopolun seuraava vaihe on harkinta. Kuluttaja siirtyy selailusta ja epäröinnistä harkitsemaan ostoa. Kun kuluttaja on nähnyt mainoksia palveluntarjoajista eri ympäristöissä, voi hänellä potentiaalisesti olla jo mielessä muutama vaihtoehto palveluntarjoajista. Tyypillisin toimintatapa joka tapauksessa tässä vaiheessa on avata Google ja kirjoittaa hakukenttään tuote tai palvelu, jota halutaan ostaa.

Hakusanamainonnalla tavoitamme kuluttajat hakukoneista siis silloin, kun kuluttaja jo harkitsee ostamista tai etsii lisätietoa ostopäätöksen pohjalle. Hakusanamainokset näkyvät vain silloin, jos kuluttajan käyttämä avainsana on asetettu mainosten avainsanoihin. Mainospaikoista kilpailee muut samalla avainsanalla mainostavat, ja mainoksen sijoitus riippuu mainosteknisistä asioista. Mainoksista maksetaan vain, jos asiakas klikkaa mainosta ja mainoksen klikkausta tietenkin tavoitellaan. Kun laskeutumissivu on osuva ja vastaa kuluttajan hakuun, saadaan kuluttaja harkitsemaan ostoa juuri teidän yritykseltänne.

Ostaminen ja yritykseen sitoutuminen – Google Ads Display -uudelleenmainonta

Mikäli kuluttaja on saanut vastauksia kysymyksiinsä ja ostolle ei ole esteitä, on seuraava vaihe ostopolulla itse ostaminen. Ostopäätöksen tukena on hyvä olla käytössä aiemmin mainitut Display-mainonta ja hakusanamainonta, jotta pysytään kuluttajan mielessä.

Mikäli ostopäätöksen lopullinen tekeminen vaatii vielä harkinta-aikaa, voi kuluttajan houkutteluun käyttää vielä yhtä keinoa: uudelleenmarkkinointia Display-verkostossa. Uudelleenmarkkinoinnilla tarjoamme kuluttajalle mainoksia esimerkiksi hänen tarkastelemastaan tuotteesta ja tuemme näin sitä, että tuote ja palveluntarjoaja pysyy asiakkaan mielen päällä.

Kun ostopolku päätyy ostamiseen, on jäljellä ostopolun viimeinen vaihe, joka on sitouttaminen. Jo ostanut asiakas on potentiaalinen asiakas tulevaisuudessakin, joten kokonaisvaltaisella Google-mainonnalla voimme tavoittaa asiakkaan jatkossakin.

Tilaa Kuplin uutiskirje suoraan sähköpostiisi: