Valokuvakonsepti yhtenäistää kuvasisältöjä

Valokuvakonsepti on usein osana yrityksen brandbookia tai visuaalista ohjeistoa. Konseptissa määritellään tärkeimmät tekijät, joita yritykselle tai brändille valokuvia otettaessa tai kuvia valittaessa tulisi ottaa huomioon. Myös valokuvauksen tekniset vaatimukset, kuten valaistusolosuhteet, voidaan sisällyttää konseptiin kuvien yhtenäisyyden ollessa erittäin tarkkaa.

Yhtenäisen kuvamaailman hyödyntäminen viestinnässä on yhtä tärkeää kuin määriteltyjen brändivärien ja -fonttien käyttö, ja siksi kuvakonseptin suunnittelu on tärkeä askel visuaalisen brändin luomisessa. Kun suuntaviivat on koottu yhdeksi selkeäksi dokumentiksi, on uuden kuvaajan tai vaikkapa verkkosivuillenne kuvapankista kuvia hakevan markkinointitoimiston edustajan helppo tehdä teidän näköistänne jälkeä.

Mihin valokuvakonseptia tarvitaan?

Valokuva tuottaa yhdessä logon ja muiden visuaalisten elementtien kanssa vahvoja mielikuvia ja siksi se on tärkeä osa visuaalista viestintää. Kuvasisällöillä voidaan viestiä laajasti erilaisista aiheista ja kuvankäytön linjaaminen samoihin kansiin helpottaa tulevien kuvien valintaa.

Laadukkaan ja ohjeistetun valokuvasisällön käyttäminen viestittää yrityksen arvoja ja luo tehokkaasti positiivista huomiota. Valokuvakonseptissa määriteltyjen kuva-aiheiden, kuvaustyylin ja värimaailman yhtenäisyys auttavat muodostamaan tunnistettavaa visuaalista sisältöä.

Kuvakonseptin sisältö

Valokuvakonseptissa määritellään esimerkiksi se, millaisia aiheita kuvissa tulee näkyä. Myykö yrityksesi tiettyjä tuotteita vai onko tärkeää, että kuvissa näkyy organisaatiossa työskenteleviä henkilöitä? Tuleeko kuvissa näkyä yksityiskohtia ja mitä taustasävyjä halutaan käyttää? Kuvakonsepti antaa ohjenuorat, joita noudattamalla kuvasisällöt pysyvät tähdellisinä yrityksen toimialaan ja sen tarjoamiin palveluihin tai tuotteisiin nähden.

Kuvasisältöjen yhtenäisyys luo uskottavuutta kuvapainotteisessa sosiaalisessa mediassa ja antaa organisaatiosta laadukkaan vaikutelman. Rikas, mutta yhtenäinen valokuvamaailma luo ilmettä myös verkkosivuista painotuotteisiin.

Jokainen yritys on omanlaisensa, siksi myös kuvakonseptien sisällöt vaihtelevat. Konseptin avulla jokainen yritys voi löytää omaan brändiinsä sopivan valokuvallisen linjan ja siten luoda persoonallista viestintää.

Kupli on kokenut kumppani valokuvakonseptin laatimisessa. Konsepti voidaan työstää joko erikseen tai yhdessä graafisen ilmeen kanssa. Tutustu palveluihimme ja ota yhteyttä!

Aino Korpinen

Aino Korpinen
Graphic Designer
aino.korpinen@kupli.fi

Tilaa kooste kuukauden parhaista blogiteksteistä suoraan sähköpostiisi:

Tilaa Kuplin uutiskirje suoraan sähköpostiisi: