Verkkosivujen konversioseurannan kokonaisuuden haltuunotolla myynti kasvuun

Konversioseuranta on digitaalisen markkinoinnin ja verkkosivujen toimivuuden mittaamisen ydinkohtia. Siihen panostaminen kannattaa, sillä hyvin toteutettuna se auttaa päätöksenteossa ja pystymme osoittamaan kehityskohtia sekä tietysti myös onnistumisia.

#PuheKuplilla-blogissa on useampi aina ajankohtainen kirjoitus konversioseurantaan liittyen, jotka kannattaa käydä lukemassa:

Lyhyesti verkkosivustojen osalta konversioilla tarkoitetaan sitä, kun käyttäjä tekee sivustolla jonkin toiminnon, minkä yritys on asettanut tavoitteeksi.

Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi verkkosivustolla:

  • Ostot verkkokaupasta
  • Yhteydenotot
  • Opaslataukset
  • Uutiskirjeen tilaus
  • Tietyllä alasivulla käynti
  • Instagram-linkin klikkaus

On myös hyvä muistaa, että usein toivottuja toimintoja on paljon, joten ne kannattaa jaotella erilaisiksi kokonaisuuksiksi. Yleensä puhutaan mikro- ja makrokonversioista. Makrokonversiot ovat suuria tapahtumia, kuten osto verkkokaupasta tai yhteydenotto, mikrokonversiot taas pienempiä tavoitteiden saavutuksia.

Laita myös mikrokonversiot tärkeysjärjestykseen

Pienten mikrokonversioiden laariin kertyy kuitenkin usein paljon toimintoja, joten mielestäni mikrokonversiotkin on hyvä arvottaa tavoitteiden kannalta ainakin kahteen kategoriaan.

Yksi esimerkki tästä on, saammeko konversion avulla sellaista tietoa, jota voimme käyttää hyödyksi saman tien – jos saamme, ovat nämä konversiot selkeästi arvokkaampia. Usein opaslataus on toiminto, jossa pyydämme henkilöä jättämään yhteystiedot. Näin saamme myynnillisesti jo tärkeää tietoa, eli että henkilö on kiinnostunut aiheesta, josta tarjoamme tietoa ja meillä on hänen yhteystietonsa. Tämä mikrokonversio on siis huomattavasti tärkeämpi verrattuna esimerkiksi siihen, että joku henkilö on käynyt jollain alasivullamme.

Näinpä suosittelen tarkastelemaan mikrokonversioita järjestelmällisesti ja systemaattisesti, jotta voimme erotella sieltä omalle toiminnalle tärkeämmät ja luoda ainakin kaksi eri kategoriaa mittaamiseen 1) mikrokonversiot, joilla saamme paljon tietoa henkilöstä esim. opaslataukset ja uutiskirjeen tilaajat 2) mikrokonversiot, joilla on merkitystä tavoitteiden saavuttamisessa, mutta meillä ei ole vielä tarkempaa dataa henkilöistä, jotka ovat konversiot suorittaneet.

Muista myös dokumentoida ja tarkastella konversioiden kokonaisuutta säännöllisesti

Kun konversioseurantaa tehdään, on hyvä myös muistaa dokumentoida ja tarkastella kokonaisuutta säännöllisesti, jotta tavoitteet sekä eri makro- ja mikrokonversiot pysyvät kirkkaana mielessä.

Kannatan ehdottomasti jatkuvaa kehitystä, mutta on hyvä pitää mielessä, että konversioseurannan kohdalla jatkuva kehittäminen voi tuoda mukanaan myös haasteita. Usein, kun konversioseurantaa on rakennettu ajansaatossa palapalalta, puuttuu myös yhtenäinen dokumentaatio muutoksista. Tämä johtaa usein tilanteeseen, jossa ei kenelläkään ole tietoa konversioseurannan tai ylipäänsä mittaamisen kokonaisuudesta, vaan sitä on kehitelty koko ajan. Yksittäiset toimenpiteet voivat olla järkeviä, mutta kokonaisuus voi alkaa olla sekava ja liian moninainen siihen, että kokonaisnäkemystä pystytään muodostamaan.

Tämän vuoksi kannattaakin ottaa käyttöön kokonaisuuden dokumentointi ja ainakin vuosittain tietty ajankohta, jolloin tarkastellaan mittaamista kokonaisuutena – onko se ajan tasalla ja onko kokonaisuus järkevä, saadaanhan oikeaa dataa, jonka perusteella voidaan tehdä oikeita päätöksiä? Ja meneekö kokonaisuus kohti haluttua lopputulosta – useimmiten myynnin kasvattamista.

Mari Orpana

Mari Orpana
mari.orpana@kupli.fi
+358 40 480 3882

Tilaa kooste kuukauden parhaista blogiteksteistä suoraan sähköpostiisi:


Tilaa Kuplin uutiskirje suoraan sähköpostiisi: