Monissa yrityksissä verkkosivuprojekti tai sivujen uudistaminen voidaan nähdä pitkänä ja hankalana prosessina, jonka toteuttamista halutaan lykätä ns. paremmalle ajalle. Toisilla yrityksillä on puolestaan tavoitteena saada verkkosivut pystyyn, mieluiten heti, vaikka selkeä suunnitelma ja sisällöt puuttuisivat täysin.

Verkkosivuprojekti voi olla sujuva ja tehokas, mikäli sivuston kokonaisuuden ja sisältöjen suunnittelulle varataan aikaa ja luodaan yhteinen aikataulu sivujen toteuttajan kanssa. Aikataulua noudattamalla molemmat osapuolet pysyvät tyytyväisinä. Projektin aikana myös aktiivinen kommunikointi osapuolten välillä on tärkeää, jotta sivut saadaan julkaistuksi ajallaan. Meidän kokemuksen mukaan verkkosivut valmistuvat parhaimmillaan kuukauden sisällä.

 

Mitä verkkosivuprojektiin kuuluu?

Meillä Kuplilla verkkosivuprojekti sisältää aina seuraavat vaiheet:

  • Suunnittelupalaveri
  • Verkkosivujen ulkoasun suunnittelu
  • Tekninen toteutus ja sisältöjen lisääminen
  • Käyttökoulutus ja käyttöohjeet
  • Sivuston julkaisu
  • Ylläpito ja jatkokehitys

 

Vinkit verkkosivujen suunnitteluun ja kuinka projekti saadaan pysymään aikataulussa

Ennen tarjouspyynnön lähettämistä tilaajan olisi hyvä miettiä ja suunnitella seuraavia asioita. Näin verkkosivuprojekti saadaan toteutettua mahdollisimman jouhevasti.

1. Verkkosivujen rakenne ja sisällöt

Mitä tärkeitä alasivuja sivustolle halutaan ja mitä aiheita ne käsittelevät. Tekstien lisäksi on hyvä miettiä myös mahdollisia kuvia, videoita, somesyötteitä, ajanvarauslomakkeita sekä muita elementtejä. Näitä tarkennetaan suunnittelutapaamisessa, mutta toiveita on hyvä kirjata ylös jo ennen sitä.

2. Visuaalinen ilme

Mieti, millaiset sivut haluat visuaalisesti. Onko yrityksellänne olemassa graafista ohjeistoa tai tiettyjä elementtejä, joiden tulisi näkyä sivustolla? Vai lähdetäänkö ennen sivustouudistusta luomaan täysin uusi ilme yrityksellenne? Tai ehkä jotain tältä väliltä, säilytetään esimerkiksi logo, mutta mietitään uusi värimaailma ja typografia. Nämä kaikki ovat mahdollisuuksia, joista keskustelemme mielellämme lisää.

3. Tekstisisällöt

Yksi yleisimmistä kompastuskivistä verkkosivujen toteuttamisessa ovat tekstisisällöt. Kuka tekstit tuottaa ja millä aikataululla? Tästä sovimme aina projektin alussa, sillä sisällöt ovat kuitenkin yksi verkkosivun tärkeimmistä asioista. Teksteissä kannattaa huomioida myös alusta asti hakukoneoptimointi. Kävimme aiemmassa kirjoituksessa tarkemmin läpi, miksi avainsana-analyysin tekeminen kannattaa ennen verkkosivu-uudistusta.

4. Laadukas kuvamateriaali

Toinen varsin yleinen kompastuskivi tekstien lisäksi on kuvamateriaalien puute tai niiden heikko laatu. Jos korkealaatuisia kuvia ei ole, voidaan miettiä tuotetaanko kuvamateriaalia vai käytetäänkö kuvapankkikuvia. Molemmissa vaihtoehdoissa on puolensa ja hyvä lopputulos saadaan totutettua kummallakin tavalla.

5. Webhotellin ja domainin tilaaminen

Pelkästään Suomesta löytyy lukuisia hostingpalveluita, jotka tarjoavat webhotelleja. Valitessasi webhotellia kannattaa tutustua arvosteluihin, sillä hostingpalveluissa on suuria eroja niin hinnoittelun kuin myös asiakaspalvelun osalta. Me Kuplilla autamme mielellämme webhotellin valitsemisessa ja tilaamisessa.

 

Mikäli tarvitset uudet WordPress-verkkosivut tai apua sisältöjen laadintaan, ota yhteyttä!

 

Sanna Pyylampi
Project Coordinator
Sanna on Google-mainonnan ja verkkosivujen suunnittelija, joka innostuu tuloksen tekemisestä ja muutosten aikaansaamisesta.
sanna.pyylampi@kupli.fi

 

Tilaa kooste kuukauden parhaista blogiteksteistä suoraan sähköpostiisi: