Vuorovaikutus ja viestintä kumppanuuden peruspilareina

Vuorovaikutus ja viestintä alkaa heti ensimmäisestä kontaktista. Pyrimmekin jo tarjousvaiheessa viestimään mahdollisimman paljon ja koenkin, että pohjaa yhteistyölle lähdetään luomaan jo ensikontaktista lähtien. Yhteinen kieli on yksi tärkeimmistä pilareista kommunikaatiolle.

Kun kumppanuus lähtee rakentumaan, on tärkeää saada viestintä sujumaan ja löytää oikeat yhteiset kanavat viestintään. Vuorovaikutuksen merkitys pitkissä kumppanuuksissa on yksi avaintekijöistä. Nostan kirjoituksessa esiin myös, kuinka näemme myös tärkeänä tuloksista viestimisen – sen että oikeasti avataan sitä, mitä luvut tarkoittavat.

Yhteinen kieli lähtökohtana yhteistyölle

Ymmärrettävä viestintä ei ole itsestäänselvyys ja helposti sitä tuleekin ajateltua, että kaikki tietävät saman mitä itse tietää. Tämä ei todellakaan pidä paikkaansa ja erityisesti jokapäiväisessä viestinnässä on kiinnitettävä huomiota siihen, että puhuu aidosti aina asiakkaan kieltä. Samalle asialle voi olla käytössä monta eri termiä ja tämän vuoksi onkin hyvä jo alusta asti selventää, mitä mikäkin tarkoittaa kenellekin. Sama termi voi tarkoittaa lukuisia eri asioita. Esimerkiksi markkinointisuunnitelma voi tarkoittaa hyvin eri asioita riippuen siitä, kenen kanssa asiasta keskustelee. Tämän vuoksi pidän itse tärkeänä, että keskustellaan mieluummin enemmän kuin vähemmän siitä, mitä mikäkin tarkoittaa.

Etsitään ja löydetään yhteinen kanava viestinnälle

Yhteistyölle on myös tärkeää löytää yhteiset ja toimivat tavat viestiä. Usein viestintäkanavalla on merkittävä rooli siinä, että viestintä on sujuvaa ja mutkatonta. Riippuen tottumuksista yleensä viestintäkanavaksi valikoituu jo käytössä oleva kanava, tai olemme ottaneet myös usein käyttöön uuden viestintäkanavan projektinhallintaan, koska on yksinkertaisinta, että kaikki tieto ja materiaali pysyvät samassa paikassa eikä niitä tarvitse etsiä esimerkiksi sähköpostin uumenista.

Tulokset selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa

Raportoinnissa pyrimme myös selkokielisyyteen ja siihen, että asioita myös avataan kunnolla. Meillä onkin käytäntö, että raportin lopusta löytyy aina yhteenveto sanallisessa muodossa siitä, mitä edellisellä ajanjaksolla on tapahtunut, mitä toimenpiteitä kehitys vaatii ja mihin toimenpiteisiin olemme jo ryhtyneet, jotta saisimme entistä parempia tuloksia. Osan asiakkaistamme kanssa käymme raportit aina yhdessä läpi Teams-tapaamisessa ja usein sparraamme samalla myös muista markkinoinnin aiheista.

Me Kuplilla olemmekin saaneet paljon kiitosta asiakkailtamme siitä, että olemme helposti lähestyttäviä, viestimme ymmärrettävästi ja käymme läpi asioita perinpohjaisesti, kun olemme apuna markkinoinnin eri tarpeissa. Tämä saa aina hyvälle mielelle – viestintään tarvitaan kuitenkin aina kaksi osapuolta ja kiitos ihanille asiakkaillemme siitä, että viestintä sujuu mukavasti ja mutkattomasti. Voisinkin väittää, että vuorovaikutus ja viestintä ovat kumppanuuden tärkeimpiä peruspilareita.

 

Mari Orpana

Mari Orpana
mari.orpana@kupli.fi
+358 40 480 3882

Tilaa kooste kuukauden parhaista blogiteksteistä suoraan sähköpostiisi:


Tilaa Kuplin uutiskirje suoraan sähköpostiisi: