Yhdistä maksettu ja orgaaninen näkyvyys somestrategiassasi

Jotta sosiaalisesta mediasta tavoitettaisiin oikeat ihmiset, on suunnittelussa yhdistettävä sujuvasti sekä maksettu että orgaaninen näkyvyys. Maksettua näkyvyyttä tarvitaan uusien yleisöjen tavoittamiseen, mutta orgaanista näkyvyyttä ei voi unohtaa. Oikein tasapainotettuina nämä tuovat parhaat tulokset.

Alkuun pari selvennystä: orgaaninen näkyvyys tarkoittaa sosiaalisessa mediassa sitä näkyvyyttä, joka saadaan ilman rahallista panostusta. Se on siis julkaisuja omalla yrityssivullasi/-profiilissasi. Maksetulla näkyvyydellä tarkoitetaan puolestaan mainostusta somekanavissa. Se voi olla orgaanisten julkaisujen sponsorointia tai sellaisten mainosten tekemistä, jotka eivät näy yrityksen profiilissa.

Somestrategia perustuu tavoitteisiin

Markkinoinnin strategiassa otetaan aina huomioon liiketoiminnan tavoitteet. Vaikka tavoitteena olisi kasvattaa myyntiä, on sometekemistä suunnitellessa ehdotonta ottaa huomioon koko ostopolku. Lyhytaikaisen taktisen kampanjoinnin lisäksi muistetaan siis ostopolun alkupää eli tunnettuuden rakentaminen.

Mitä paremmin teidät tunnetaan luotettavana toimijana, sitä helpommin teiltä ostetaan ostopolun myöhemmissä vaiheissa. Sitä varmemmin myös saavutatte liiketoiminnanne tavoitteet.

Somestrategian perusasioihin voi tutustua vanhassa juttusarjassamme Sosiaalisen median strategia, jonka avulla onnistut osa 1, osa 2 ja osa 3.

Laajenna somenäkyvyyttäsi mainonnalla

Kun sosiaaliseen mediaan perustetaan uusi profiili, on sen seuraajamäärä yleensä aluksi varsin pieni. Tämä tarkoittaa sitä, että orgaaninen näkyvyys on heikkoa, ja pelkästään seuraajamäärän kasvattamiseen ilman rahallista panostusta voi mennä hyvin pitkään.

Maksetun näkyvyyden kautta voidaan tavoittaa oikealla kohdennuksella nopeasti oikeanlaiset käyttäjät. Kanavasta riippuen mainontaa voidaan kohdentaa esimerkiksi tietyillä aloilla ja tietyissä tehtävissä työskenteleville (LinkedIn), tietyistä asioista kiinnostuneille (Facebook, Instagram ja LinkedIn) jne. Uudelleenmarkkinoinnin avulla voidaan puolestaan tavoittaa ne henkilöt, jotka ovat jo aiemmin olleet tekemisessä yrityksenne kanssa.

Pelkällä maksetulla mainonnalla ei kannata lähteä liikkeelle. Laadukas orgaaninen sisältö houkuttelee profiilinne vierailijat seuraajiksi, seuraajanne ostajiksi ja nykyiset asiakkaanne ostamaan uudelleen. Sekä maksetun että orgaanisen näkyvyyden sisällyttäminen yrityksen somestrategiaan tuo parhaat tulokset.

Somestrategia huomioi erilaiset yleisöt

Tehokkaassa somestrategiassa otetaan huomioon kohderyhmänne. Olipa asiakkaat jaettu sektoreihin, ostajapersooniin tai mihin tahansa, on tärkeintä tuntea heidän kipupisteensä ja tarjota somekanavissa ratkaisuja, jotka tuovat lievitystä vaivoihin.

Orgaanisen näkyvyyden osalta se, että osaatte samaistua seuraajaanne, auttaa lisäämään hänen sitoutumistaan sisältöönne. Juuri häntä hyödyttävä ja inspiroiva sisältö saa tykkäämään, kommentoimaan, klikkaamaan ja suosittelemaan muille. Kohderyhmiin voivat hyvin kuulua asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden lisäksi yhteistyökumppaninne, potentiaaliset työntekijänne ja alanne yleisesti.

Kun näet, mikä sisältö toimii orgaanisesti, voit hyödyntää sitä myös maksetussa näkyvyydessäsi esimerkiksi sponsoroimalla orgaanista julkaisua tai hyödyntämällä siitä saamiasi oppeja mainosten luomisessa tai optimoinnissa.

Tuntuuko somen tai markkinoinnin strategian luominen omin voimin liian hankalalta? Käänny Kuplin puoleen! Toteutamme strategiat, suunnittelut sekä markkinoinnin toteutukset tarpeidenne ja tavoitteidenne mukaan. Lue tarkemmin palveluistamme ja ota yhteyttä!

Tiia Moilanen

Tiia Moilanen
Markkinoinnin suunnittelija
tiia.moilanen@kupli.fi

Tilaa Kuplin uutiskirje suoraan sähköpostiisi:


Tilaa Kuplin uutiskirje suoraan sähköpostiisi: