Digimarkkinoinnin kenttä on laajentunut huimasti viime vuosien aikana ja ala elää jatkuvan muutoksen ja päivittymisen alla. On aika luopua kaikki tai ei mitään -käsityksestä, ja nähdä ulkopuolinen digimarkkinointitoimisto strategisena kumppanina, joka toteuttaa yrityksen agendaa yhdessä sen kanssa.

Vaikka yrityksessänne olisi markkinointiosaamista, ei aikaa välttämättä ole. Yhteistyöllä digimarkkinointitoimiston kanssa yritys voi keskittyä omaan ydinosaamiseensa ja vältytään turhalta tasapainottelulta. Käydään läpi muutamia asioita, joihin yhteistyöllä voidaan vaikuttaa.

Laadukkuus

Yhteistyöllä digimarkkinointitoimiston kanssa yrityksen markkinoinnin jälki on harkittua, ammattitaitoista ja laadukasta. Markkinointitoimiston asiantuntemus ja etukäteissuunnittelu mahdollistavat nopean toiminnan ja yritykseltä vapautuu henkilö- ja aikaresursseja. Kanavat ja ohjelmistot päivittyvät jatkuvasti. Toiminnan ulkoistamisella näistä ei tarvitse itse huolehtia, eikä opetella itse jokaisen kanavan toimintoja.

Mikäli markkinointia tehdään yrityksessä vasemmalla kädellä muun toiminnan ohessa, ei siitä välttämättä saa kaikkea mahdollista hyötyä irti, laadusta puhumattakaan. Kun alan asiantuntija tekee puolestasi päivitykset, mainostukset ja niiden suunnittelun, voi tulosta odottaa syntyvän varmasti myös eri tavalla.

Hyvä digimarkkinointitoimisto kuuntelee asiakasta

Hyvä digimarkkinointitoimisto tapaa aina potentiaalisen asiakkaan ja on rehellinen toiminnassaan. Kaiken tekemisen tulee pohjautua asiakkaan tarpeisiin ja yhdessä määriteltyihin selkeisiin tavoitteisiin. Digimarkkinointitoimiston on nähtävä ja kerrottava yritykselle ne toimenpiteet, jotka kokevat tarpeelliseksi, eikä tarjota yritykselle tarpeettomia tai hyödyttömiä palveluita.

Yhteisymmärrys ja kommunikointi ovat avainasemassa. Avoimuuden kautta yritys voi luottaa ulkoistettuun osaamiseen ja tuottamiseen, eikä yrityksen tarvitse käyttää omia aika- tai työntekijäresursseja toimenpiteisiin, eikä stressata asiasta.

Tekeminen ja asiakkaiden menestys

Kun yhteistyöstä, palveluiden sisällöstä ja tavoitteista on yhdessä sovittu, jatkaa digimarkkinointitoimisto tekemistä. Huolellisen alkukartoituksen jälkeen digimarkkinointitoimisto tekee asiakkaan näköistä markkinointia, mutta kertoo myös tarvittaessa, jos jokin asia ei toimi. Tavoitteiden asettamisen jälkeen toiminnan mittaaminen ja seuranta ovat edellytys onnistuneelle markkinoinnille.

Hyvä digimarkkinointitoimisto haluaa asiakkaiden menestystä, joka edellyttää aktiivista seurantaa ja tarvittavien muutoksien tekemistä tuloksien mukaan. Tulosten saavuttaminen ja yrityksen liiketoiminnan vahvistaminen ja kasvattaminen markkinoinnilla ovat keskiössä yhteistyöstä markkinointitoimiston kanssa saatujen hyötyjen joukossa.

Laadukkuus, asiakkaan kuunteleminen, tekeminen sekä asiakkaidemme menestys ovat Kuplin tärkeimmät arvot. Kupli tarjoaa markkinointiviestinnän palveluita liiketoimintalähtöisesti, markkinoinnin strategisesta suunnittelusta aina toteutukseen asti. 

Ota yhteyttä ja mietitään yhdessä parhaimmat ratkaisut juuri teidän yrityksenne markkinointiin!

Anna Seppä

Anna Seppä
Digital Marketing Trainee
anna.seppa@kupli.fi

Tilaa kooste kuukauden parhaista blogiteksteistä suoraan sähköpostiisi: