Yksittäinen mainoskampanjakin tähtää liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseen

Jotta markkinointi ei olisi vain yksittäisiä, toisistaan riippumattomia toimia, rakennetaan sen pohjalle yleensä markkinointistrategia, joka puolestaan pohjaa organisaation varsinaiseen strategiaan. Yrityksessä markkinoinnin päätavoitteen on oltava liiketoiminnan tavoitteiden saavuttaminen.

Liiketoiminnan tavoitteena voi olla esim. liikevaihdon tietty kasvu tietyllä aikavälillä. Markkinoinnin strategiassa ja myös resursoinnissa nämä tavoitteet on otettava huomioon, sillä markkinointi on yksi niistä tekijöistä, jotka voivat viedä yritystä kasvusuuntaan. Jos kasvua ei ole nykyisillä resursseilla tullut, on tarkasteltava sitä, käytetäänkö resurssit väärin vai olisiko resursseja yksinkertaisesti kasvatettava. Tämä voi merkitä esim. mainontaan sijoitettavan budjetin korotusta, henkilöresurssien lisäämistä tai aivan uusien markkinoinnin kanavien ja keinojen omaksumista.

Markkinoinnin omat tavoitteet

Markkinoinnilla on liiketoiminnan tavoitteisiin johtavia omia alatavoitteitaan, joihin päästään seuraten ostopolkua. Brändiä on ensin tehtävä tunnetuksi kohderyhmien keskuudessa ja sille on rakennettava tietty maine. Usein vasta tämän jälkeen päästään tekemään kauppaa toden teolla. Olemassa oleville, tyytyväisille asiakkaille on helpompi myydä lisää kuin tehdä uusasiakashankintaa, mutta myös vakiintuneiden ja alallaan tunnettujen yritysten on tehtävä brändimarkkinointia. Harva pystyy nimittäin kasvamaan nykyisten asiakkaiden voimin.

Brändiä tunnetuksi tekevän markkinointikampanjan onnistumisen mittariksi voi asettaa yksinkertaisesti mainoksen nähneiden silmäparien lukumäärän. Digimarkkinoinnin työkaluilla tätä onkin helppo mitata. Brändistä syntyneiden mielikuvien mittaaminen puolestaan vaatii jo toisenlaista tutkimusta.

Aiemmin tavoitetut, brändin jo tuntevat henkilöt halutaan seuraavaksi saada toimimaan. Heidät halutaan esimerkiksi ohjata verkkosivuillenne tai kivijalkakauppaanne. Heille voidaan tarjota syventävää tietoa tuotteistanne tai palveluistanne. Tämän tiedon tarkoitus on johtaa heitä kohti ostopäätöstä. Lopulta nämä aiheeseen tutustuneet halutaan saada tekemään lopullinen ostopäätös, jonka jälkeen heidät halutaan tietenkin sitouttaa vakioasiakkaiksi.

Myös ostopolun loppupään tavoitteiden toteutumista voidaan mitata markkinoinnin mittaristolla esim. seuraamalla verkkosivujen kävijämääriä ja niiden lähteitä sekä sitä, mitä kautta kävijät yleisimmin päätyvät ostamaan.

Hyvin suunniteltu kampanja tuo tulosta

Jokaista yksittäistä kampanjaa suunnitellessa otetaan siis huomioon liiketoiminnan tavoitteet ja se, miten markkinoinnin keinoin voidaan edesauttaa niiden saavuttamista. Kampanjalle voidaan asettaa tavoitteeksi vain esim. brändin tunnettuuden tai myynnin lisääminen, vaihtoehtoisesti voidaan tehdä laaja kampanja, jossa otetaan huomioon ostopolun kaikki vaiheet.

Miten tämä sitten vaikuttaa itse kampanjan toteutukseen? Ensinnäkin markkinoinnin sisältöjen luomisessa huomioidaan se, millaisia viestejä potentiaalisille asiakkaille kannattaa missäkin vaiheessa ostopolkua kohdentaa. Mistä siis on heille hyötyä, mitä tietoa he etsivät? Entä mitkä ovat ne markkinoinnin kanavat, joista potentiaaliset asiakkaat tavoitetaan? Kuinka paljon maksettuun näkyvyyteen voidaan panostaa ja miten budjetti voidaan kohdentaa niin, että se tuo mahdollisimman paljon tulosta?

Tavoitteet otetaan siis huomioon kampanjasuunnitelmaa luodessa hyvin monesta eri aspektista. Kun suunnitelma tehdään taiten, on se helpompi viedä käytäntöön ja saavuttaa tuloksia, kuin suunnittelemattoman kampanjan kohdalla.

Etsittekö suunnittelijaa tai toteuttajaa markkinointikampanjallenne? Kupli on kokenut toimisto, joka sekä suunnittelee, sparraa että toteuttaa. Tutustu markkinoinnin suunnittelun palveluihin ja ota yhteyttä!

Tiia Moilanen

Tiia Moilanen
Digital Marketing Coordinator
tiia.moilanen@kupli.fi

Tilaa kooste kuukauden parhaista blogiteksteistä suoraan sähköpostiisi:


Tilaa Kuplin uutiskirje suoraan sähköpostiisi: