Yritysblogin ulkoistaminen – miten se tapahtuu?

Blogi mielletään usein henkilökohtaiseksi vuodatuspaikaksi, jota ei voi antaa toisen päivitettäväksi. Hakukoneoptimoidun yritysblogin ulkoistaminen asiansa osaavalle markkinointitoimistolle voi sen sijaan toimia hyvin ja säästää sekä aikaa että rahaa.

Miten ulkoistettu blogi sitten käytännössä toimii?

Yritysblogin ulkoistaminen – ensin suunnitellaan

Menestyksekäs tekeminen lähtee suunnittelusta. Ensin päätetään, kuinka usein julkaisuja tehdään ja mitä aiheita haluatte blogissanne nostaa esille. Markkinointitoimisto tekee avainsana-analyysin, jonka perusteella laaditaan julkaisusuunnitelma tietylle ajalle. Suunnitelmassa otetaan huomioon sekä toimialanne erikoispiirteet, ajankohtaiset asiat että verkkosivujenne hakusanaoptimointi.

Usein yritysblogin perustamisen alkuhuuman jälkeen julkaisuideat alkavat ehtyä. Markkinointitoimiston ammattilaisten kanssa tehty suunnittelutyö helpottaakin uusien näkökulmien löytämisessä. Kun yhdistätte toimiston markkinointiosaamisen ja teidän toimialaosaamisenne, saadaan aikaan loistava pohja menestyksekkäälle yritysblogille!

Päivitysten hyväksyminen

Suunnitelmasta näkyvät julkaisupäivät, mutta markkinointitoimisto toimittaa jo hyvissä ajoin ennen deadlinea tulevan julkaisun tarkistettavaksenne. Julkaisu voidaan alasta ja aiheesta riippuen tehdä joko teidän asiantuntemustanne hyödyntäen, tai toimisto voi laatia sisällön itsenäisesti. Toimisto voi tarvittaessa myös oikolukea ja optimoida itse kirjoittamanne valmiit tekstit. Toimiston tuottama teksti on optimoitu jo valmiiksi tietylle avainsanalle.

Yritysblogiartikkeliin kannattaa liittää aiheeseen liittyvä kuva, jonka toimisto valitsee tarvittaessa puolestanne. Kuvat voidaan poimia kuvapankista, ne voivat olla omianne tai kuvauksen voi sisällyttää toimiston kanssa tehtävään sopimukseen.

Yritysblogin päivitysten julkaisut

Kun toimisto on tehnyt mahdolliset korjaukset blogijulkaisuun, voi se hoitaa myös julkaisun blogialustallanne. Erikseen on yleensä sovittavissa myös sosiaalisen median palvelu, johon kuuluu blogijulkaisujen jako sosiaalisen median tileillenne. Tarvittaessa jokaisesta julkaisusta voi tehdä myös useamman päivityksen eri näkökulmista.

Somejaot eivät itsessään paranna sivujenne hakukonenäkyvyyttä, mutta niistä seuraava sivustoliikenne parantaa.

Miksi julkaista yritysblogia?

Kun markkinointia ulkoistetaan, säästyy työntekijöidenne aikaa siihen, mihin heidät on varsinaisesti palkattu. Lisäksi hyvä markkinointiyhteistyö laittaa markkinointiin sijoitetut panokset tuottamaan tulosta.

Edellä jo pomppivatkin esille sanat ’hakukoneoptimointi’ ja ’avainsana-analyysi’. Näkyvyys Googlen orgaanisissa hauissa on yksi yritysblogin suurista plussista. Optimoinnin ja oikeiden avainsanojen avulla sivunne näkyvät mahdollisimman usein ja mahdollisimman relevanteissa yhteyksissä hakukoneiden tuloksissa.

Lisäksi saatte mahdollisuuden esitellä asiantuntemustanne alalla. Yritysblogi ikään kuin vastaa asiakkaidenne kysymyksiin jo ennen kuin he osaavat niitä esittääkään. Se sopii sekä B2B- että B2C-markkinointiin, sillä ratkaisuja ongelmiin etsitään verkosta niin työhön kuin vapaa-aikaankin liittyen.

Hakukonenäkyvyyden avulla, sitkeällä ja suunnitelmallisella blogityöllä saavutatte paljon sellaisia silmäpareja ja mahdollisia uusia asiakkaita, joita ette muiden kanavien kautta tavoittaisi. Blogin hakukoneoptimoinnista voi lukea tarkemmin aiemmasta blogijulkaisustamme. WordPress-pohjaisella sivulla kannattaa ottaa käyttöön Yoast SEO -lisäosa.

Etsitkö sopivaa kumppania yritysblogin ylläpitoon? Kuplilta löytyy juuri oikeaa osaamista. Lue lisää palvelustamme ja ota yhteyttä!

Tiia Moilanen
Digital Marketing Coordinator
tiia.moilanen@kupli.fi

Tilaa kooste kuukauden parhaista blogiteksteistä suoraan sähköpostiisi:


Tilaa Kuplin uutiskirje suoraan sähköpostiisi: