Sääksmäen seurakunta

Brändi-ilmeen uudistus, kuvakonsepti ja kuvitus

Sääksmäen seurakunta on Valkeakoskella toimiva seurakunta. Toteutimme asiakkaan kanssa yhdessä heille uuden brändin, jonka tavoitteena oli kuvata toimintaa modernilla näkökulmalla. Uudistettu brändi-ilme jalkautettiin myös uusiin toimitiloihin ja kuvituksiin.

Sääksmäen seurakunta

Brändiuudistus, kuvakonsepti ja kuvitus

Sääksmäen seurakunta on Valkeakoskella toimiva seurakunta. Toteutimme asiakkaan kanssa yhdessä heille uuden brändin, jonka tavoitteena oli kuvata toimintaa modernilla näkökulmalla. Uudistettu brändi-ilme jalkautettiin myös uusiin toimitiloihin ja kuvituksiin.

Lähtökohdat projektille

Asiakkaalla oli tarve uudistaa omaa visuaalista ilmettä ja brändiä. Toiminnan tilat ovat myös uudistumassa tulevaisuudessa, joten tavoitteena oli löytää visuaalisia keinoja yhdistää nämä toimitilat toisiinsa.

Mitä tehtiin ja miksi?

Sääksmäen seurakunnan brändin kehitystyö aloitettiin yhteisellä työstämisellä ja asiakkaan toimintaan perehtymisellä. Projektissa oli tärkeää huomioida se, että Sääksmäen seurakunta tarjoaa laajasti erilaisia palveluita ja toimintoja eri elämän hetkiin, jonka takia myös brändi-ilmeen tulisi olla monipuolisesti toimiva ja selkeä kokonaisuus.

Brändi-ilmeen keskiössä oli toiminnan yhdistäminen ja kuvaaminen. Tästä syntyi idea uuden logon taustalle. Sääksmäen logotunnus koostuukin palasista, jotka yhdessä muodostavat kokonaisuuden usko, toivo ja rakkaus. Sydän kuvastaa rakkautta, ankkuri uskoa ja lintu toivoa.

Sääksmäen seurakunnan brändi-ilmeen muotokieleksi valikoitui pehmeä, moderni ja persoonallinen tyyli.

Brändi-ilmeessä ja tilojen teippauksissa korostettiin jokaisen toiminnan omia erityispiirteitä. Brändi-ilme linjasi pääpiirteet ja kuvituksissa nostettiin esiin erilaiset elementit, jotka personoitiin jokaisen tilan teippaukseen. Personointi mahdollisti sen, että jokainen tilateippaus kuvaa toimitilojen omaa luonnetta. Esimerkiksi Kasvatuksen talon, jonka toiminta keskittyy diakoniatyöhön ja nuorisotyöhön, kuvaavina elementteinä toimivat elämänkaari, kädet, musiikki ja kahvikuppi.

Lopputulos:

Uusi moderni ja persoonallinen brändi-ilme lanseerattiin vuoden 2023 lopussa ja jalkauttaminen jatkuu vuoden 2024 aikana!

Lopputulos:

Uusi moderni ja persoonallinen brändi-ilme lanseerattiin vuoden 2023 lopussa ja jalkauttaminen jatkuu vuoden 2024 aikana!

Kerron mielelläni lisää!

Suvi Asikainen

Osakas, KTM
Asiakkuudet & myynti
suvi.asikainen@kupli.fi
+358 40 584 6080