Visuaalinen tarinankerronta on osa brändiä

Visuaalinen ilme luo yrityksestä mielikuvia, vaikka katsojana sitä ei aina itse tiedosta. Visuaalisten valintojen, kuten valokuvien ja värien kokonaisuus kokoaa brändistä tarinan, joka jää mieleen. Tarina auttaa ymmärtämään, mistä yrityksen toiminnassa on kyse ja millaisia arvoja sillä on. Visuaalinen tarinankerronta pitää sisällään kaiken sen, miten yritys tuo itseään esiin visuaalisesti. Tarinaa luodaan siis kokonaisvaltaisesti ja suunnitelmallisesti, sillä jokainen somepostaus ja ikoni nettisivuilla ovat osa sitä.

Miten ja miksi visuaalista tarinaa kerrotaan?

Visuaalinen tarina auttaa kuvittamaan sanomaa, joka on muuten vaikeasti sanoitettavissa. Se koostuu valokuvista, brändi-ilmeestä sekä siitä, miten ilmettä on eri alustoilla tuotu esiin. Yksittäinen kuva ei kerro koko tarinaa ja tarinankerrontaa kannattaakin miettiä kokonaisuutena jokaisessa kanavassa. Voit esimerkiksi miettiä millaisilla visuaalisilla valinnoilla tahdot yrityksesi erottuvan. Tahdotko tuoda brändisi viestejä ulos valokuvilla, väreillä, videoilla vai näyttävillä kuvituksilla? Millaiset visuaaliset valinnat koskettavat kohdeyleisöäsi? Brändi-ilmeen osa-alueet vaikuttavat tarinaan, jota kerrotaan kaikkien visuaalisten valintojen avulla.

Visuaalinen tarina ei luo vain mielikuvia. Onnistuneet visuaaliset valinnat auttavat katsojaa ymmärtämään vaikeatkin sisällöt, esimerkiksi infograafin tai aihetta kuvaavien valokuvien avulla. Ne myös nopeuttavat tiedon sisäistämistä ja auttavat muistamaan sisällöt pidempään. Tästä esimerkkinä yllä kuvattu infograafinen kuvitus, joka auttaa tämän tekstin lukijaa muistamaan visuaalisen tarinankerronnan eri osa-alueet.

Tunteiden herättäminen tärkeässä roolissa

Visuaalisella tarinalla on rooli tunteiden herättäjänä. Brändille luodaan oma maailmansa, johon katsoja tahtoo palata. Kun visuaaliset osa-alueet ovat eri kanavissa keskenään tasapainossa, jää jäljelle kokemus yhtenäisyydestä. Visuaalisesta brändistä heräävien tunteiden ei aina tarvitse olla räjähtäviä. Tärkeämpää on luoda tunne aitoudesta ja luotettavuudesta.

Tarinan aitous onkin yksi merkittävä tekijä. Kun kuviin ja kuvituksiin on helppo samaistua, jää yrityksen viestinnästä autenttinen tunne. Omien valokuvien käyttäminen on tarinan kerronnassa tärkeässä roolissa. Kuvapankkikuvat saattavat olla laadukkaita, mutta jättävät usein kylmäksi eivätkä tuo yrityksestä itsestään lisäinfoa.

Tarinankerronta luo brändille omanlaista persoonaa, jonka avulla kiinnostus brändiä kohtaan syttyy ja jatkuu. Onnistuakseen visuaalisen kerronnan tulee olla yhtenäistä ja pitkäjänteistä, kuten brändin rakentamisen ja ylläpitämisen muidenkin osa-alueiden.

Aino Korpinen

Aino Korpinen
Graphic Designer
aino.korpinen@kupli.fi

Tilaa Kuplin uutiskirje suoraan sähköpostiisi:

Tilaa Kuplin uutiskirje suoraan sähköpostiisi: