Brändistrategiassa mukana vetovoimaisuus

Mitä on brändin vetovoimaisuus?

Brändin vetovoimaisuus rakentuu siitä, kuinka houkuttelevaksi ja kiehtovaksi vastaanottaja itse asettaa brändin omassa mielessään. On esitetty, että vetovoimaisuus ja houkuttelevuus itsessään luovat omaa arvoa ihmisten käyttäytymiselle. Houkutteleva ja kiehtova brändi toimii yrityksille strategisena etuutena, mutta sen saavuttaminen ei ole yksinkertaista. Vahva ja vetovoimainen brändi pistää vastaanottajan ajattelemaan, tuntemaan ja käyttäytymään – ja tätähän me haluamme.

Yritykset tavoittelevat pääasiallisesti asemaa, jossa niin henkilö- kuin asiakaskunta sekä muut sidosryhmät sitoutuvat tunnetasolla yrityksen toimintaan ja brändiin. Sitoutuneisuus on kahden kauppa, joka rakentuu ajatuksista, tunteista ja käytöksestä – aivan kuten vetomainen brändi. Tähän perustuen toimiva brändistrategia ja tehokas toteutus ovat välttämättömiä vetomaisuuden ja sitoutuneisuuden rakentamisessa.

Haasteellista on, että valtavirralle ja isoille massayleisöille brändin rakentaminen ja sen vetomaisuuden syntyminen harvemmin on mahdollista. Kuluttajat muodostuvat usein erilaisista niche-ryhmistä, yhteisöistä ja yleisöistä. Strategisesti brändin rakentaminen ja vetovoimaisuus ovat psykologinen kokonaisuus, joka vaatii erityisesti vahvaa ymmärrystä niin omiin kohderyhmiin kuin niiden välisiin eroihin ja käytökseen.

Houkuttelevuus, himo ja halu

Houkuttelevuus, himo ja halu ovat vahvoja vetovoimaisia tunteita, joita jokaisen brändin tulisi tavoitella. Kun koemme brändin vetovoimaisuuden, on tapana tarkastella haluttua asiaa yhä uudelleen ja uudelleen. Mahdollisesti tutkimme, luemme arvosteluita, katsomme videoita verkossa ja selvitämme ketkä käyttävät brändin tarjontaa. Emme tarkasti tiedä miksi, mutta kun brändi on vetovoimainen, tunnemme sen.

Nämä tunteet vaativat brändeiltä usein hieman eri kategorioiden ja nykyisten toimintatapojen rikkomista. Kolikolla on kuitenkin kaksi puolta, joskus informatiivinen ja yleinen mainonta voi parantaa asenteita brändiä kohtaan, mutta se vaatii yleensä huomiota ja aikaa, jota kuluttajat eivät välttämättä mainokselle suo.

Me Kuplilla tarjoamme monipuolisesti erilaisia markkinointiin liittyviä palveluita, niin kampanjaluontoista mainontaa kuin pitkäjänteistä brändin kehittämistä. Voimmeko olla teidän organisaatiollenne avuksi näissä? Ota yhteyttä!

Henna Viertoma
Projektipäällikkö
henna.viertoma@kupli.fi
+358 40 584 6080

Tilaa Kuplin uutiskirje suoraan sähköpostiisi: