Haastattelun kautta asiantuntijuutta blogiartikkeleihin

Yritysblogin tai muun verkkosivuartikkelin kirjoittamisen voi ulkoistaa myös silloin, kun siihen kaivataan syvällistä asiantuntemusta tai jonkun henkilökohtaisia näkemyksiä. Miten tämä on mahdollista, jos kirjoittajana on täysin ulkopuolinen henkilö? Helpoin ratkaisu on haastatella asiantuntijaanne.

Yleisluontoinen vai syväluotaava artikkeli?

Jos blogitekstin aihe on hyvin yleisluontoinen, voidaan sen rungon kirjoittamisessa käyttää nykyään tekoälyn tuottamaa materiaalia tai verkosta löytyviä, samaa aihetta käsitteleviä aineistoja, joiden pohjalta uusi blogijulkaisu kirjoitetaan. Pelkkään tekoälyyn ei kannata luottaa, osaava sisällöntuottaja onneksi pystyy muokkaamaan tekstin tone-of-voicea teidän yrityksellenne sopivaksi ja myös syventämään tekoälyn ympäripyöreää ja liiankin yleisluontoista tekstiä.

Yleisluontoisia tekstejä tarvitaan usein esimerkiksi tukemaan sivuston hakukoneoptimointia. Niissä voidaan kertoa alanne asioista yksinkertaisessa muodossa, jonka potentiaalinen asiakkaannekin ymmärtää.

On toki hyvin paljon sellaisiakin artikkeliaiheita, joita ei pysty kirjoittamaan pelkkään yleistietoon nojaten, vaan tarvitsemme syvällisempää perehtymistä aiheeseen. Tällöin yleensä haastattelemme alan asiantuntijaa ennen tekstin kirjoittamista.

Haastattelulla kohti syvempää ymmärrystä

Haastattelun avulla voidaan tuottaa tekstejä hankalammistakin aiheista ilman, että sisällöntuottaja perehtyy tarkasti juuri teidän alaanne. Hän osaa poimia haastatellun puheenparresta alan sanastoa ja käyttää sitä sujuvasti. Itse asia puolestaan saadaan luonnollisesti haastateltavan vastauksista ja mahdollisesta muusta taustatyöstä. Toki asiantuntijanne saa tekstin luettavakseen aina myös ennen julkaisua.

Artikkelin pohjana käytettävä haastattelu voidaan tehdä esimerkiksi Teamsin välityksellä. Haastattelua ei ole välttämätöntä tehdä suullisesti, jos vastaaja haluaa mieluummin ilmaista itseään kirjallisesti. Vastaukset voi siis hyvin myös kirjoittaa, ja mahdolliset täsmennyksetkin pyydetään tällöin kirjallisesti.

Meillä Kuplilla haastateltavalle lähetetään aina etukäteen kysymyksiä kirjallisessa muodossa, jotta niihin voitaisiin perehtyä rauhassa etukäteen. Kysymyksiä käytetään keskustelun pohjana, mutta joskus juttu lähtee luistamaan toiseen suuntaan, mikä on myös aivan sallittua. Haastattelun aikana usein mieleen tulee myös muita kysymyksiä ja haastattelijan on helppo pyytää täsmennystä.

Henkilökohtainen ote

Haastattelun ansiosta artikkeliin saadaan haluttaessa myös henkilökohtaista otetta. Kirjoitamme usein asiakastarinoita tai henkilöesittelyjä, jolloin suorat lainaukset ovat tärkeitä ja tuovat tekstiin lisää syvyyttä. Mielipiteitä ja henkilökohtaisia kokemuksia ei taitavinkaan sisällöntuottaja voi muiden puolesta kirjoittaa.

Joskus haastattelemalla tehdyt artikkelit julkaistaan haastattelumuodossa, jossa selkeästi on eroteltu kysymykset ja vastaukset. Usein lopputulos kuitenkin on artikkeli, jossa haastateltua ei mainita lainkaan. Näiden kahden ääripään väliin mahtuu myös muuntyyppisiä tekstejä. Meille Kuplilla voit aina esittää toiveen siitä, millainen lopputulema tarvitaan.

Edellä mainittiinkin, että haastattelun pohjalta voidaan kirjoittaa esimerkiksi asiakastarina tai blogiartikkeli, mutta myös esim. ajankohtaiset uutiset ja kiinteiden verkkosivujen tekstit ovat mahdollisia.

Lue lisää siitä, miten yritysblogin ylläpidon voi ulkoistaa. Tutustu Kuplin sisällöntuotannon palveluihin ja ota yhteyttä!

Tilaa Kuplin uutiskirje suoraan sähköpostiisi: