Yrityksen brändi – mitä sillä tarkoitetaan?

Yrityksen brändi on tärkeä yrityksen menestyksen kannalta, mutta konseptina se voi kuitenkin olla hieman hankala ymmärtää. Vaikka yritys tunnistetaankin yleensä logosta, liittyy brändiin paljon muutakin kuin vain visuaaliset aspektit. Helmikuussa tutustumme #PuheKuplilla-blogissamme brändiin, ja sen tarjoamiin työkaluihin hieman paremmin.

Ensi alkuun kuitenkin pari perusjuttua yrityksen brändiin liittyen. Ensinnäkin, hyvä brändi voi tuoda yritykselle sellaista lisäarvoa, josta asiakkaat ovat valmiita maksamaan – ja siksi siihen kannattaa panostaa. Toiseksi on kuitenkin hyvä muistaa, että menestyvää brändiä ei voi luoda tyhjästä, vaan se pitää rakentaa pitkäjänteisellä työllä.

Yleisesti ottaen brändillä tarkoitetaan yrityksen imagoa, mainetta ja yritykseen liittyviä mielikuvia. Selvyyden vuoksi kertaus edellisistä:

  • imago = yrityksen itsestään antama vaikutelma
  • maine = käsitys, joka suurella yleisöllä on yrityksestä
  • mielikuva = kahden edellisen summa

Toisin sanoen yrityksen brändi koostuu niistä mielikuvista, jotka tulevat ilmi selkänne takana käytävissä kahvipöytäkeskusteluissa, kommenttipalstoilla ja ihmisten ajatuksissa. Näihin teillä ei tietenkään ole suoraa sananvaltaa, mutta onneksi oman yrityksen brändiin voi vaikuttaa välillisesti muiden työkalujen, kuten esimerkiksi visuaalisen ilmeen, tarinan kerronnan ja yrityskulttuurin kautta. Yrityksen tehtävä brändin rakentamisessa onkin viedä omaa yritystään johdonmukaisesti oikeaan suuntaan, kohti positiivisia mielikuvia.

Yrityksen brändi pähkinänkuoressa

1. Yrityksen ydin
Aluksi tulisi määrittää, mitkä asiat ovat yrityksellenne ominaisia. Mikä tekee yrityksestä juuri teidän yrityksenne? Kaiken yrityksen toiminnan, myös brändin rakentamisen lähtökohtana, tulisi olla selkeästi sanoitettu visio, missio ja arvot. Visiolla tarkoitetaan tulevaisuuden suuntaa, eli sitä, mikä on yrityksen pitkän tähtäimen tavoite. Missio puolestaan tiivistää yrityksen olemassaolon tarkoituksen – mitä se tarjoaa asiakkailleen. Arvot ovat ne perusperiaatteet, joiden tulisi näkyä yrityksen ja sen työntekijöiden käytännön toiminnassa.

2. Kohderyhmä ja asemointi
Teillä tulee olla ymmärrys yrityksenne kohderyhmästä, eli siitä, millaisia asiakkaita yritys haluaa tavoitella. Lisäksi teidän tulee tuntea kilpailukenttä, ja miettiä, mihin haluatte oman yrityksenne kentällä sijoittuvan, eli asemoituvan. Parhaassa tapauksessa brändi toimiikin yritykselle työkaluna, jonka avulla se voi erottautua kilpailijoistaan, ja saavuttaa merkittävää kilpailuetua.

3. Yhtenäisyys ja johdonmukaisuus
Ihmisen käsitys yrityksestä kehittyy joka kerta, kun hän on vuorovaikutuksessa yrityksen kanssa. Brändin tuoma lisäarvo puolestaan muodostuu sen tunnettuudesta ja brändin luomasta laadun tunteesta. Siksi yhtenäisyys kaikessa toiminnassa on tärkeää, ja yrityksen arvojen tulisi välittyä niin viestinnässä kuin asiakaskohtaamisissakin johdonmukaisesti. Yrityksen tunnettuutta puolestaan tukee selkeä yritysilme, jota tulisi hyödyntää aktiivisesti kaikessa vuorovaikutuksessa.


Onko yrityksenne brändi vielä hakusessa?
Kupli auttaa brändistrategian luonnissa ja yritysilmeen päivityksessä!

 

Katariina Sinivaara
Markkinointiassistentti
Katariina on kiinnostunut brändityöstä, ja innostuu yrityksistä, jotka rohkeasti tuovat esille oman brändinsä kaikessa tekemisessään.

katariina.sinivaara@kupli.fi
+358 40 768 6496

Tilaa kooste kuukauden parhaista blogiteksteistä suoraan sähköpostiisi:


Tilaa Kuplin uutiskirje suoraan sähköpostiisi: