Mitä on markkinoinnin strateginen suunnittelu?

Markkinoinnin strateginen suunnittelu on yhtä tärkeää kuin koko yrityksen strategia. Se on pohja markkinointisi toteuttamiselle, ja johdattaa käytännön toteutusta yllättävienkin muutosten tullessa, kun perusteltu ja mietitty tavoite on kaikille selkeä.

Strateginen suunnittelu vastaa markkinoinnin olennaisimpiin kysymyksiin

Markkinoinnin strategia johdetaan liiketoiminnan tavoitteista, sillä kuten arvata saattaa, sen on tarkoitus tukea yrityksen pääsyä sen tavoitteisiin. Strateginen suunnittelu alkaa siis liiketoiminnan tavoitteiden kirkastamisesta, jonka jälkeen aletaan rakentamaan näiden tavoitteiden mukaista markkinoinnin strategiaa.

Varsinainen strateginen suunnittelu kattaa trendien, kohderyhmien, tavoitteiden ja toimenpiteiden määrittelyn. Strateginen suunnittelu ei tartu kaikkiin markkinoinnin yksityiskohtiin eikä siihen kuulu esimerkiksi sisältöjen suunnittelu. Strategian tarkoitus on vastata olennaisimpiin kysymyksiin, jotka toimivat koko markkinoinnin selkärankana.

Strategisen suunnittelun vaiheet

Strategiselle suunnittelulle olennaista on ymmärtää, mitkä trendit ovat nousussa ja mitkä laskussa, jotta et lastaa panoksiasi uppoavaan laivaan. Nousevaan trendiin tarttumalla, oli kyseessä sitten uusi teknologia tai muu liiketoimintaasi liittyvä ilmiö, pääset luonnollisesti parempiin tuloksiin. Trendit toki voivat muuttua nopeastikin, joten niiden merkitys omalla toiminnallesi ja niiden huolellinen tarkastelu ja arviointi on tärkeä osa strategian luontia.

Strategisen suunnittelun tärkein vaihe on kohderyhmän määrittely. Liian usein kohderyhmä ei ole tarkkana mielessä markkinointia tehdessä, jolloin tuloksetkin jäävät laihemmiksi ja resursseja valuu hukkaan. Kohderyhmän määrittelyssä tehdään usein ensin segmentointi, jossa markkinat jaotellaan erilaisiin ryhmiin. Segmentoinnin pohjalta valitaan, minne on kannattavinta sijoittaa markkinoinnin budjetti seuraavien vuosien aikana.

Olennainen osa strategiaa on selkeiden tavoitteiden asettaminen. Tavoitteiden tulisi olla konkreettisia, SMART-mallin mukaisia. Jos määrität tavoitteeksi tunnettuuden lisäämisen, miten arvioit vuoden päästä, pääsitkö tähän tavoitteeseen? Tavoitteiden tulee olla siis täsmällisiä, mitattavia, saavutettavissa, aikaan sidottuja ja yrityksen liiketoiminnan kannalta relevantteja.

Kun trendit, kohderyhmä ja tavoitteet on mietitty, jää jäljelle vielä tärkeä kysymys: kuinka tavoitteisiin päästään? Yrityksen on siis tehtävä positiointi, ja mietittävä, mikä meissä on erilaista kuin muissa. Mikä tekee meistä ainutlaatuisen? Yritysten viidakossa tähän kysymykseen ei ole helppoa vastata, mutta vastaus siihen on todella olennainen yrityksesi olemassaolon kannalta.

Laadi markkinoinnin strategia huolella

Strategisessa suunnittelussa ei ole tarkoitus kirjoittaa kaikkea mahdollisia markkinointiisi liittyviä asioita sivujen mittaiseksi tiedostoksi. Markkinoinnin strateginen suunnittelu tarkoittaa ydinasioiden perusteellista miettimistä ja niiden kirjaamista ylös ytimekkäästi. Näihin peruspilareihin voidaan aina palata, kun punainen lanka hukkuu ja palauttaa mieleen, mitä oltiin tekemässä ja minne menossa. Ota siis aikaa strategian tekemiseen ja pyydä tarvittaessa apua ammattilaiselta.

Kuplin kokonaisvaltaiset markkinoinnin suunnittelun palvelut auttavat nostamaan markkinointisi uudelle tasolle, ota yhteyttä

Tilaa kooste kuukauden parhaista blogiteksteistä suoraan sähköpostiisi:


Tilaa Kuplin uutiskirje suoraan sähköpostiisi: