Millaista on luotettava visuaalinen suunnittelu?

Luotettavuus ja avoimuus korostuvat usein viestinnän tekstisisällöissä. Lukijan tulee ymmärtää ja sisäistää teksisisällöt helposti, vaikka hän ei olisi aiemmin perehtynyt aiheeseen. Sama sääntö pätee myös visuaaliseen suunnitteluun. Katsojan tulee ymmärtää kuvallinen sisältö ilman sen suurempaa pähkäilyä. Ymmärrys ja selkeys herättävät katsojassa luottamusta ja auttavat välittämään halutun viestin.

Ikonien, valokuvien ja kuvitusten on tärkeää olla selkeitä ja saavutettavia, jotta mahdollisimman moni ymmärtää, mistä niissä on kyse. Tämä nousee tärkeänä pinnalle erityisesti infograafissa kuvituksissa, joiden avulla pyritään selventämään dataa. Kullekin informaatiolle tulee löytää sopiva visualisointitapa ja tyyli, jotta tämä selkeys säilyy.

Mikäli visuaalinen suunnittelu ei ole selkeää, jää sisällön luotettavuus toissijaiseksi.

Tässä muutama näkökulma siitä, miten luotettavuutta voi tuoda mukaan visuaaliseen suunnitteluun:

Visuaalisuus ja selkeys käsi kädessä

Vältä turhia lisäyksiä. Sanonta ”less is more” pätee myös visuaalisessa suunnittelussa. Runsas ja monivivahteinen ilme saattaa sopia joihinkin konsepteihin, mutta myös tällaisissa tilanteissa kannattaa tarkkaan miettiä onko se tarpeellista, vai saisiko viestin välitettyä helpommin. Mikäli jokin elementti, kuten ikoni tai valokuva, ei täysin koske viestittävää aihetta, voi sen jättää pois ja miettiä, millainen kuvallinen sisältö paremmin toisi pääviestin esille. On tärkeää tehdä visuaalisesti kiinnostavaa ja näyttävää sisältöä, mutta vielä sitäkin tärkeämpää on luoda aikaa kestävää ja jokaisen ymmärrettävissä olevaa visuaalista suunnittelua.

Saavutettavuus visualisoinnin taustalla

Saavutettavuudella tarkoitetaan sitä, että esimerkiksi näkö- ja kuulovammaiset pystyvät tavoittamaan tiedon visuaalisesta esityksestä ilman ongelmia. Värikontrastit ja typografia ovat tässä avainasemassa. Digissä julkaistavissa kuvasisällöissä on hyvä mainita metatiedoissa, mitä kuvat sisältävät ja videoihin voidaan lisätä tekstitykset. Markkinoinnissa visuaalisen suunnittelun ollessa saavutettavaa myös luotettavuus yritystä kohtaan kasvaa.

Kuka kuvilla tahdotaan saavuttaa?

Mieti kohdeyleisöäsi. Millaiset sisällöt voisivat herättää luotettavuutta ja vedota heihin? Visuaalisessa suunnittelussa on tärkeää etsiä sellainen tyyli, joka palvelee ja puhuttelee kohdeyleisöä. Mikäli kuvat johdattavat väärään suuntaan tai eivät herätä haluttuja mielikuvia, voi yleisilme olla este asiakkaiden tavoittamisessa ja informaation välittämisessä.

Aino Korpinen

Aino Korpinen
Graphic Designer
aino.korpinen@kupli.fi

Tilaa kooste kuukauden parhaista blogiteksteistä suoraan sähköpostiisi:

 

Tilaa Kuplin uutiskirje suoraan sähköpostiisi: