Sivusin sosiaalisen median hyötyjä jo aikaisemmassa kirjoituksessani some-markkinoinnin syksystä. Hypätään kuitenkin niihin nyt syvemmin ja pohditaan, miten hyötyjen tavoittelu eroaa lyhyellä tai pidemmällä aikavälillä.

Sosiaalisen median hyödyt lyhyellä aikavälillä

Jos tuloksia kaivataan nopeasti, kannattaa panostaa maksettuun mainontaan. Maksetun mainonnan tuloksia on helpompi mitata ja ne myös saavutetaan orgaanisia tuloksia nopeammin. Brändin rakentamista tärkeämmäksi on silloin nostettava tuotteen tai palvelun myynnin lisäämiseen tähtäävät toimet. Lyhyellä aikavälillä tuloksia voidaan hakea esimerkiksi huolellisesti toteutetusta kampanjasta verkkokaupan tuotteille.

Maksettuun mainontaan panostaminen ei myöskään tarkoita, että tuloksia tulisi heti. Mitä pidempään suunnitelmallista mainontaa tehdään, sitä parempia tuloksia aletaan saamaan.

Sosiaalisen median hyödyt keskipitkällä aikavälillä

Kun mietitään sosiaalisen median hyötyjä noin kahdesta viiteen vuotta eteenpäin, nousee maksettua mainontaa tärkeämmäksi sisällöntuotanto ja brändin rakentaminen. Markkinoinnissa on tällöin tärkeämpää kohdeyleisön sitouttaminen kuin maksettu mainonta. Sitoutuminen on yksittäisiä ostoja tärkeämpää yrityksen pidemmän tähtäimen toiminnan ja menestyksen kannalta.

Sitoutumista on huomattavasti vaikeampi mitata kuin esimerkiksi maksetun kampanjan tuloksena tehtyjä ostoja. Kun tuloksien mittaaminen on vaikeaa, on myös hankalampi tehdä tilastoihin pohjautuvia päätöksiä esimerkiksi siitä, millainen sisältö toimii parhaiten ja parantaa sen pohjalta jatkuvasti omaa tekemistä. Sisältöjen tavoittavuutta voi toki mitata, mutta niiden levinneisyyden laajuutta tärkeämpää on, kuinka syvälle niiden vaikutus ylettyy, ja tätä onkin hankalampi seurata.

Kokonaisvaltaista markkinointia

Markkinoinnin tavoite on lopulta lisätä yrityksen myyntiä, mutta tuloksien näkyminen vaatii aikaa ja pitkäjänteistä työtä. Sosiaalisesta mediasta hyötyy parhaiten, kun hyväksyy tämän hyötyjen hitaan näkymisen ja oppii tekemään töitä pidemmällä tähtäimellä. Näiden pidemmän aikavälin toimien ja tavoitteiden rinnalle on usein kuitenkin kannattavaa nostaa myös nopeammin saavutettava myynnin kasvu, josta saadaan nopeammin taloudellinen hyöty ja voidaan rahoittaa pidemmän aikavälin investointeja.

Niin kuluneelta kuin tämä ehkä monelle alkaakin kuulostaa, on somessa oleminen lähes poikkeuksetta välttämätöntä yrityksen menestykselle. Uudet sukupolvet kasvavat somen kanssa, ja siitä tulee yhä suurempi osa ympäröivää elämää. Sosiaalinen media tarjoaa mahdollisuuksia, joiden hyödyntäminen on nousemassa oletusarvoksi yritysten toiminnassa. Monelle yritykselle palvelun ulkoistaminen on edullisin ja tehokkain ratkaisu.

 

Päivi Ruokolainen
Junior Copywriter
Päivi on Kuplin Junior Copywriter,
joka tuottaa eloisaa sisältöä ja on parhaimmillaan
sanallisten tehtävien äärellä.

paivi.ruokolainen@kupli.fi
+358 40 768 6496

 

Tilaa kooste kuukauden parhaista blogiteksteistä suoraan sähköpostiisi: