Brändin ilme ja sen johtamisen tärkeys korostuvat jatkuvasti – enää ei ole tarpeen puhua vain siitä, että yrityksen yksittäisen visuaalisen elementin, esimerkiksi logon, tulee näkyä joka paikassa. Tarkoituksena ja tavoitteena on, että kaikki, mitä yritys tekee ja viestii, ilmentää sen brändiä. Mutta miten brändin ydin löydetään ja miten esimerkiksi design managementia voidaan hyödyntää visuaalisen ilmeen johtamisessa?

Brändi ilmentää olemassaolon tarkoitusta

Visuaalisen ilmeen yhtenäisyys kautta linjan on tärkeää. Ilmeen konkreettista toteutusta ja sitä, että se pysyy yhtenäisenä, tukevat erilaiset ohjeistukset, kuten brändikäsikirja, graafinen ohjeisto ja kuvakonsepti.

Ohjeistukset täytyy kuitenkin luoda brändin ydin edellä. Siihen päästään brändistrategian keinoin, miettimällä ensin tavoitteet ja brändin identiteetti. Millainen brändi on ja keitä sillä halutaan puhutella? Brändissä kiteytyy parhaimmillaan olemassaolon tarkoitus, tarjooma ja se, miten sen kaiken viestimme.

Vasta ytimen kirkastuksen jälkeen on aika lähteä tekemään tarkempia määrityksiä ja ohjeistuksia. Ensimmäiset askeleet otetaan usein luomalla graafinen ilme, joka koostuu vähintään logosta, väreistä, typografiasta (eli fonteista) ja graafisista elementeistä. Tähän usein on syytä liittää myös kuvakonsepti, joka varmistaa kuvamaailman yhtenäisyyden. Jos haluat lukea lisää graafisesta ohjeistosta, kannattaa katsoa aikaisempi blogitekstimme aiheesta.

Design management visuaalisen ilmeen johtamisen työvälineenä

Juha Pohjola kirjoittaa kirjassaan Brändin ilmeen johtaminen (2019) design managementista brändin ilmeen hallinnassa. Pohjolan kuva kokoaa brändin neljän osa-alueen alle, jotka vaikuttavat brändi-ilmeen syntymiseen ja viestimiseen. Näiden kaikkien on ilmennettävä samaa viestiä ja maailmaa, jotta brändistä syntyy yhtenäinen kuva. Suosittelenkin tarkastelemaan kuvaa huolella, sillä se ilmentää hyvin sitä moninaista kenttää, jossa brändin visuaalinen ilme kohdataan.

Brändi elää kohtaamisista

Brändi syntyy kuitenkin vasta kohdatessaan kohderyhmänsä. Kohderyhmä heijastaa brändiä luomalla siitä omia kokemuksia, asenteita, mielikuvia ja uskomuksia. Vaikka siis tekisimme kuinka systemaattisesti ja hyvin brändi-ilmeen johtamista, lopulta kohderyhmämme määrittää brändimme.

Onko siis brändin ilmeen johtaminen turhaa? Ei missään tapauksessa. Se, että viestimme systemaattisesti ja kaikilla design management -kaaviossa olevia osa-alueilla yhtenäisesti, luo mielikuvaa yhtenäisestä ja selkeästä brändistä. Tämä auttaa luomaan haluamaamme mielikuvaa ja kokemuksia brändin ympärillä.

Brändin ilmeen johtaminen onkin siis tätä päivää ja ensiarvoisen tärkeää brändin kehittymisen ja olemassaolon kannalta.

Onko yrityksellänne tai organisaatiollanne tarve uudistaa brändi-ilmettä? Ota yhteyttä niin keskustellaan lisää, kiteytetään sen olemassaolon tarkoitus ja luodaan uusi visuaalinen ilme.

Mari Orpana

Mari Orpana
mari.orpana@kupli.fi
+358 40 480 3882

Tilaa kooste kuukauden parhaista blogiteksteistä suoraan sähköpostiisi: